fbpx Undervisningsmaterialer | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling
I dette forløb er der fokus på, hvordan vi kan producere fødevarer, som er klimavenlige proteinkilder. Eleverne kommer til at lære om, at bioinformatik er et vigtigt værktøj for at bevare arter i lokale miljøer.
Formålet med projektet er at finde en bæredygtig proteinkilde til produktion af fiskefoder som erstatning for traditionelle proteinkilder med stort CO2-aftryk.
Formålet med projektet er at gøre elever opmærksom på den faldende biodiversitet globalt og de store forandringer, der sker i bl.a. Arktis, men også lokalt i Danmark.
I dette forløb er der fokus på, hvordan vi kan producere fødevarer, som er klimavenlige proteinkilder. Eleverne kommer til at lære om, at bioinformatik er et vigtigt værktøj for at bevare arter i lokale miljøer.
I arbejdet med rapporten får eleverne både indblik i Verdensmål #10 samt delmål i forbindelse med Danmark. Eleverne forholder sig til rapportens metoder samt anbefalinger og kommer med egne forslag. Derudover får eleverne indblik i NGO’ers arbejde.
Global Goals Programme styrker stx-elevers forståelse af, at de selvstændigt og dybdegående kan arbejde aktivt med verdensmålene og udvælge, anvende og kombinere deres faglighed og tilhørende metoder i arbejdet med reelle problemstillinger.
I øvelsen bliver eleverne præsenteret for FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. De træner udviklingsrelaterede gloser og fordyber sig i et af målene.
I dette forløb får eleverne indsigt i udfordringer og mulige løsninger i forbindelse med skrald og affald. Desuden trænes ordforråd knyttet til skrald og genbrug.

Sider

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene