Kategori
Tysk
Tid

12 moduler á 90 minutters varighed.

Wiebke Petrowitz & Lone Holm, Kruses Gymnasium for Mellemfolkeligt Samvirke med støtte fra NCFF, Det Nationale Center for Fremmedsprog

Formål

Formålet med forløbet er at give elever indblik i de tyske institutioner og aktivisme på klimaområdet. Forløbet giver eleverne indsigt i unge tyskeres perspektiv på globale udfordringer for at opdage særligt ligheder, men måske også forskelle. Herigennem bevidstgøres de danske elever om, at der er handlingspotentiale, og at man gennem viden, redskaber og handling har mulighed for at skabe forandring.

Relation til FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Forløbet har fokus på Verdensmål 13 om klimahandling med fokus på Tyskland og unge tyskeres aktivisme og engagement i klimakampen både i Tyskland og globalt.

Kompetencemål

Forløbet henvender sig til 2.g. fortsætter eller 3.g tyA.

 

A-niveau

 • Særlig lytteforståelse på standardsprog formidlet via video og lyd.
 • Læseforståelse trænes særlig af autentiske tekster/ transskriptioner men også både lyriske og prosatekster indenfor de seneste 10 år. 
 • Talefærdighed trænes, da der skal analyseres tekster, der skal redegøres for forskellige synspunkter.
 • Der er skriftlige øvelser, der skal træne skrivefærdighed ved skriftlig hjemmeopgave, men også via små skriftlige øvelser.

B-niveau 

 • Særlig lytteforståelse på standardsprog formidlet via video og lyd.
 • Læseforståelse trænes særlig af autentiske tekster/ transskriptioner men også både lyriske og prosatekster indenfor de seneste 10 år. 
 • Talefærdighed trænes, da der skal analyseres tekster, der skal redegøres for forskellige synspunkter.
 • Der er skriftlige øvelser, der skal træne skrivefærdighed ved skriftlig hjemmeopgave, men også via små skriftlige øvelser.

 

Kernestof

Tysk fortsætter B

 • Aktuelle kultur- og samfundsforhold i Tyskland 
 • Et bredt udvalg af tysksprogede fiktive og ikke-fiktive multimodale teksttyper og -genrer, som kan give eleverne en kunstnerisk oplevelse og en varieret og nuanceret indsigt i kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i Tyskland.
 • Anvendelse af ordforråd i forskellige kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge.

 

Materialer

LÆR

 • Se videoer med tyske unge, der interviewes om deres holdning til klimaforandringerne og hvilken rolle de spiller i deres hverdag.
 • Se videoer af unge tyske klimaaktivister og høre deres argumenter for hvorfor de er med i klimabevægelser.
 • Læs og forstå forskellige materialer (både artikler, uddrag fra en bog samt sang/lyrik) der beskæftiger sig med klimaforandringerne.
 • Eleverne træner deres interkulturelle/globale kompetence, samarbejde, samt at lytte og skrive.
 • Eleverne arbejder enkeltvis, i par og i grupper med forskellige opgaver, der er også klassedialog.

 

GØR

Opbygge et ordforråd om klimaforandringerne på tysk.
Dernæst anvendelse af ordforrådet i forskellige øvelser herunder billedbeskrivelser eller indsættelsesøvelser.
Tekstlæsning af politiske manifester og læse argumenter og træne at være enig/uenig.
Træning af grammatik og morfologi.
Øvelse i tekstlæsning og genre træning.

DEL

Forløbet munder ud i en projektopgave med et kreativt og innovativt produkt, der skal opfordre til klimahandling. Her får eleverne inddraget deres viden og ordforråd om emnet i en klima plakat eller en kampagne.
Den anden mulighed er en klimadebat, hvor eleverne træner deres mundtlighed.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene