fbpx Undervisningsøvelser Tværfagligt | Verdensmålene.dk
I dette forløb arbejder eleverne i matematik med forskellige måder at beregne udvikling på, mens de i samfundsfag forholder sig kritisk til disse samt ser på FN’s rolle.
Global Goals Programme styrker stx-elevers forståelse af, at de selvstændigt og dybdegående kan arbejde aktivt med verdensmålene og udvælge, anvende og kombinere deres faglighed og tilhørende metoder i arbejdet med reelle problemstillinger.
Forløbet giver eleverne bevidsthed om, hvordan og hvorfor et område som spildevand skal reguleres af et mellemstatsligt organ som EU.
Brug studieturen til at arbejde med EU og belys unge i forskellige europæiske landes syn på EU-temaer - eksempelvis uddannelse, arbejdsmuligheder og migration i Europa.
​​​​​​​I dette innovationsforløb arbejder eleverne i fagene samfundsfag og matematik med ulighed i forhold til håndtering af klimaforandringerne.
Dette tværfaglige innovationsforløb til matematik og engelsk har fokus på plastik og de problemer dette materiale kan bringe med sig.
Dette tværfaglige forløb til engelsk og samfundsfag handler om klimaforandringers påvirkning af Australien og følgerne heraf.
Formålet med dette forløb er at flytte eleverne mod en stadigt større forståelse af såvel andres som egen kultur.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene