Bogen Bliver verden bedre? (PDF til download)

Til alle fag

Skrevet af Staffan Landin i samarbejde med UNDP’s nordiske repræsentationskontor, 2016

 

Introduktionsoplæg til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (PDF til download)

Til alle fag

Udarbejdet af Mette Fjalland, Kommunikation- og partnerskabsrådgiver, UNDP´s nordiske kontor, 2016

 

Folder om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (PDF til download)

Til alle fag

Udarbejdet af UNDP´s nordiske kontor, 2016

 

Pressemateriale fra Mellemfolkeligt Samvirkes kampagne På sporet af fællesskabet, 2016 (PDF til download)

Hvordan er lokale fællesskaber med til at tackle globale problemstillinger? Ti meget engagerede aktivister fra udviklingslande er på jagt efter de små danske fællesskaber, der er med til at gøre en stor forskel.

Bruges i øvelser til engelsk og naturgeografi.

 

Verdenstimen - der hvert år i september udbreder kendskabet til verdensmålene på skoler og ungdomsuddannelser i Danmark i samarbejde med en række danske NGO’er.

Udarbejdet af Verdens Bedste Nyheder i samarbejde med andre organisationer.

 

Introduktionsmateriale om verdensmålene, IBIS

Til alle fag, dog målrettet grundskolen

Udarbejdet af Hele Verden i Skole, IBIS, 2015

 

Introducerende site fra Verdens Bedste Nyheder

Til alle fag

Udarbejdet af Verdens Bedste Nyheder, 2015

 

Rapport: FN’s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling kræver dansk handling lokalt og globalt (PDF til download)

Til alle fag

Politikkatalog med bidrag fra 25 danske organisationer

Samlet af Mellemfolkeligt Samvirke, 2015
 

Undervisningshæfte: Introduktion til Globalt Medborgerskab

Til samfundsfag

Udarbejdet af Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke, 2016

 

Læringssite: Sustainable.dk

Målrettet samfundsfag, med temaerne 1. Klimaudfordringen og det globale syd, 2. International klimapolitik og 3. Fremtidens bæredygtige klima

Udarbejdet af Concito, udvikles løbende

 

AT-forløb om klima, globalisering og modernitet: LI+

Tværfagligt undervisningsmateriale til dansk, historie, kemi, naturgeografi, samfundsfag og spansk

Udarbejdet af IBIS, 2015

 

Undervisningsmateriale: Grøn energi til bæredygtig udvikling

Til Samfundsfag, Naturgeografi, Fysik og Matematik

Udarbejdet af Dansk AV Produktion, 2015

 

Bogen Bæredygtig Global Udvikling

Omhandler FN’s 17 verdensmål i et dansk perspektiv.

Skrevet af forskere, politikere og folk fra dansk erhvervsliv. Redigeret af professor Steen Hildebrandt

Udgivet af Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016

 

Introducerende materiale fra FN-forbundet
Til alle fag

 

Purpose+ World Progress Dashboard

Site med data relateret til verdensmålene for bæredygtig udvikling vist på grafiske verdenskort.

 

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber