Bliver verden bedre?

 

Nogle vil sige, at verden aldrig har været bedre; Folk lever længere, flere mennesker end nogensinde kan læse og skrive, andelen af fattige i verden er faldet og flere mennesker har adgang til rent vand.

 

Andre vil sige, at verden aldrig har været mere uretfærdig end den er i dag: forskellen mellem de fattigste og de rigeste vokser, og udviklingen på klimaområdet går stadigt i den forkerte retning.

 

I denne bog kigger vi på den seneste statistik for at beskrive, hvordan verden har udviklet sig over de seneste årtier. Bogen beskriver også de nye verdensmål for bæredygtig udvikling, som trådte i kraft den 1. januar 2016. Den nye udviklingsdagsorden markerer vejen frem mod en mere bæredygtig fremtid for mennesker og vores planet inden 2030.

 

Denne bog er udarbejdet af FN’s Udviklingsprogram UNDP. UNDP er FN’s største udviklingsorganisation med et bredt mandat til at fremme bæredygtig menneskelig udvikling, og til at koordinere FN’s udviklingsindsats globalt og nationalt. UNDP arbejder i cirka 170 lande på at forbedre levevilkårene for verdens fattige og særlig sårbare, gennem støtte til langsigtet og holdbare samfundsforandringer. Du kan læse mere om UNDP's arbejde på http://www.dk.undp.org/

 

Bliver verden bedre? er skrevet af Staffan Landin i samarbejde med UNDP’s nordiske kontor. Første udgave af bogen udkom i 2005 på svensk. Dette er den syvende udgave af bogen , og den første til at blive oversat til dansk. Staffan arbejder som freelance foredragsholder, og skriver med fokus på udviklingsspørgsmål.

 

Bogen indgår som et centralt element for dette læringssite og til det undervisningsmateriale, der er udviklet til sitet.

 

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene