SÆT VERDENSMÅLENE PÅ SKOLESKEMAET

Velkommen til et digitalt læringssite om FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling. Som underviser og elev på ungdomsuddannelserne
kan du her finde viden om de 17 Verdensmål, baggrundsinformation om verdens udviklingstilstand og tendenser, samt konkrete øvelser til netop dit fag.


FN's Verdensmål

Verdensmålene for bæredygtig udvikling er 17 mål, der tilsammen skal sætte os på kurs mod en mere bæredygtig fremtid, hvor ingen lades i stikken. 

Undervisningsøvelser

Her kan du finde guides til, hvordan du kan arbejde med verdensmålene i netop dit fag og fagspecifikke øvelser, der sætter verdensmålene på skoleskemaet.

Bliver verden bedre

Download bogen Bliver verden bedre? og få opdateret viden om verdens udviklingstilstand og få indblik i de udviklingstendenser, der tegner sig på verdensplan.

Events

Besøg Mellemfolkeligt Samvirke

Besøg Mellemfolkeligt Samvirke/VerdensKlasse

Fyr op under elevernes engagement med VerdensKlasses undervisningstilbud med fx workshops om FN's Verdensmål, spændende studieture og alternativ byvandring på Nørrebro i København.

Besøg FN-byen

Besøg FN Byen

FN Byen i København er en unik tilføjelse til Danmarks hovedstad. Her samarbejder mere end 1.400 ansatte fra 11 FN-agenturer for at opfylde FN’s mission.

 

Se filmen DON'T CHOOSE EXTINCTION,

der lanceres op til COP26 for at skabe opmærksomhed på de 423 mia. dollars, der årligt gives i støtte til fossile brændstoffer.

Læs mere om kampagnen.

 

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene