fbpx Officielle dokumenter | Verdensmålene.dk
Human Development Report 2020, UNDP

Hent

The Sustainable Development Goals Report 2020

Hent

Verden 2030

Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi

Hent

The Sustainable Development Goals Report 2019

Hent

Report for the Voluntary National Review

Denmark’s implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development

Hent

FN Resolution 70/1

Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable development

Hent

UN High-Level Political Forum

Sustainable development knowledge platform

Hent

Handlingsplan for FN’s verdensmål

– Danmarks opfølgning på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Hent

The Sustainable Development Goals Report 2018

Hent

Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Strategi 2017-2018

Hent

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene