The Sustainable Development Goals Report 2023: Special Edition

Hent

Regeringens Udviklingspolitiske Prioriteter 2023

Hent

The Sustainable Development Goals Report 2022

Hent

Human Development Report 2020, UNDP

Hent

Report for the Voluntary National Review

Denmark’s implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development

Hent

Gør Verdensmål til Vores Mål

Hent

FN Resolution 70/1

Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable development

Hent

UN High-Level Political Forum

Sustainable development knowledge platform

Hent

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene