Global Goals Programme styrker stx-elevers forståelse af, at de selvstændigt og dybdegående kan arbejde aktivt med verdensmålene og udvælge, anvende og kombinere deres faglighed og tilhørende metoder i arbejdet med reelle problemstillinger.
I dette forløb får eleverne indsigt i udfordringer og mulige løsninger i forbindelse med skrald og affald. Desuden trænes ordforråd knyttet til skrald og genbrug.
I øvelsen bliver eleverne præsenteret for FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. De træner udviklingsrelaterede gloser og fordyber sig i et af målene.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene