Det giver god mening at inddrage FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i forhold til beskrivelsen i læreplanen af, at fagets arbejdsområde er sprog, kultur, historie og samfundsforhold i bredeste forstand i de spansktalende lande. 

Ved at bruge verdensmålene som et tema i undervisningen, er der rig mulighed for at leve op til faglige mål og kernestof. I og med at verdensmålene er for alle lande i verden vil de eksempelvis være relevante at arbejde med under kernestof-pinden centrale samfundsmæssige og regionale forhold i Spanien og andre spansktalende områder. Da dette verdensmålene også indbefatter Danmark, er der rig mulighed for at arbejde med det faglige mål om at kunne perspektivere den erhvervede viden om samfunds- og kulturforhold i spansktalende lande til egne samfunds- og kulturforhold. Herigennem arbejdes der også med fagets formål om at øge elevernes interkulturelle bevidsthed generelt.

De øvelser, der er medtaget her på siden, er tænkt som cases, der lægger op til, at eleverne træner ordforråd og mundtlig fremstilling, samt at eleverne får indsigt i historiske, kulturelle, samfundsmæssige forhold. Der vil desuden være inspiration til spansksproget litteratur, som kan inddrages i undervisningen.
Eleverne reflekterer over forholdene i Guatemala og opbygger et ordforråd på spansk, der kan bruges til at diskutere arbejdsløshed og migration i Guatemala.
I øvelsen bliver eleverne præsenteret for FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling - Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). De træner udviklingsrelaterede gloser, fordyber sig i et af målene og præsenterer deres resultater for klassen.
En øvelse der giver eleverne indsigt i kvinders rettigheder i Latinamerika, herunder retten til at bestemme over deres egen krop og adgang til viden om seksuel og reproduktiv sundhed.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING