Verden er i en klimakrise, og der skal handles nu. Det står efterhånden klart. Men hvordan? Og hvem har ansvaret for at gøre det?
Klimadiplomaterne
Kategori
Samfundsfag
Tværfagligt
Tid

3 - 4 lektioner

Klimadiplomaterne er udviklet af DEO - Demokrati i Europa Oplysningsforbundet - i samarbejde med Mellemfolkeligt samvirke og Travers Media.

Om spillet

Klimadiplomaterne består af fire dilemmabaserede rollespil med fokus på klima og EU med dertilhørende forberedelsesmateriale, der giver eleverne indsigt i:

  • Aktuelle EU-relaterede klimadilemmaer
  • Nationale perspektiver på klimakrisen
  • Forhandlingsprocessen når magthavere i vidt forskellige EU-lande sammen skal forsøge at tackle klimaudfordringerne
  • De svære prioriteringer i virkelighedens klimapolitik, og de mange forskellige interesser, der er på spil
  • Et udsyn ud over landets grænser til andre aktører og institutioner, der påvirker vores handlemuligheder i den grønne omstilling.

Eleverne introduceres gennem videoer og rollekort til fire autentiske og aktuelle klimadilemmaer, som EU og Verden står overfor netop nu.

De opdeles i 8 landegrupper og indtager i debatten rollen som delegerede klimadiplomater. Lande så vidt forskellige som Danmark, Frankrig, Holland, Italien, Polen, Spanien, Tyskland og Ungarn skal nu forsøge at nå til enighed om mulige løsninger på klimakrisen og den grønne omstilling.

Elevernes personlige oplevelse med at skulle forhandle om løsninger på EU’s klimaudfordringer efterfølges af 1) en outro-video, der giver eleverne indsigt i, hvordan det er gået med det specifikke dilemma i den virkelige verden og 2) en mini-dokumentar der portrætterer unge klimaaktivister. Håbet er at give eleverne et realistisk indblik i, hvordan man som ung kan engagere sig i kampen mod klimaforandringerne.

 

Relation til FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Spillet relaterer sig til verdensmål 13 om klimahandling og verdensmål 17 om partnerskaber for handling. 

 

Materialer

Spillet findes frit tilgængeligt på www.klimadilemma.dk og kan afvikles af læreren selv pba. lærervejledningen, som der linkes til på siden. 

Det er også muligt at booke VerdensKlasse, Mellemfolkeligt samvirkes undervisningsindsats, til at facilitere spillet gratis som en del af deres workshop i Klimaretfærdighed og solidaritet

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene