Dette digitale læringssite er udviklet af UNDP's nordiske kontor i Danmark, 
Globale Gymnasier og VerdensKlasseMellemfolkeligt Samvirkes undervisningsindsats, med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling.  

 

Vores mål med sitet er at give lærere og elever på landets ungdomsuddannelser mulighed for
at opnå viden, holdninger og handlekompetence i forhold til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Sitet vil løbende blive opdateret med nyeste statistik, viden og nye undervisningsforløb.

 

Kontakt: Mellemfolkeligt Samvirke/VerdensKlasse, Fælledvej 12, 2200 Kbh N, 77310000. Mail: verdensklasse@ms.dk

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene