Kategori
Spansk
Tid

10-12 moduler á 90 minutter

Leticia Álvarez Peña og Malene Lysemose, Kalundborg Gymnasium for Mellemfolkeligt Samvirke med støtte fra NCFF, Det Nationale Center for Fremmedsprog

Formål 

At opnå viden om klimaforandringer i spansktalende lande og at opbygge et spansk ordforråd til at tale om problemerne samt at øge elevernes sproglige kompetencer.

 

Relation til FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Forløbet har fokus på Verdensmål 13 om om klimahandling med fokus på Spanien og unge spanieres perspektiv på centrale klimaudfordringer både i Spanien og globalt.

 

Kompetencemål 

A-niveau 

 • Aktuelle samfundsmæssige forhold i spansktalende lande. 
 • Viden om konsekvenserne af klimaforandringerne i de spansktalende lande samt kendskab til organisationer og personer, som kæmper mod klimaforandringerne i disse lande

Kernestof

Kernestof fra læreplanen for spansk begyndersprog A:

 • moderne fiktive og ikke-fiktive tekster fra Spanien og andre spansksprogede områder
 • et specifikt ordforråd i tilknytning til emnet
 • centrale samfundsmæssige og regionale forhold i Spanien og andre spansksprogede områder
 • aktuelle forhold i Spanien og andre spansksprogede områder

 

Faglige mål fra læreplanen for spansk begyndersprog A

 • forstå hovedpunkterne i et tydeligt talt spansk om almene og kendte emner formidlet gennem forskellige medier 
 • læse og forstå ubearbejdede spansksprogede fiktive og ikke-fiktive tekster
 • deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende spansk, herunder beskrive oplevelser og begivenheder samt begrunde og forklare holdninger
 • præsentere og redegøre for kendte problemstillinger på et klart og nogenlunde flydende mundtligt spansk udtrykke sig skriftligt på et ukompliceret og sammenhængende spansk
 • analysere og fortolke tekster inden for forskellige genrer samt sætte den enkelte tekst ind i kulturelle, interkulturelle, historiske og samfundsmæssige sammenhænge

 

Materialer

LÆR

Se film med interviews med spanske unge, som fortæller om deres oplevelser med klimaforandringerne og deres kamp mod klimaforandringerne.
Læs artikler om klimaforandringerne, gode råd fra FN og hør musik fra kunstnere, som behandler emnet (artikler, transskriptioner og links findes i den vedhæftede pdf)

GØR

Opbyg et ordforråd om emnet og arbejd med opgaverne i den vedhæftede pdf for at analysere og diskutere teksterne og emnet som helhed.

Skriv skriftlige opgaver om emnet (f. eks. eksamensopgaven for STX 19. august 2020)

DEL

Forløbet afsluttes med et mini-projekt, hvor eleverne udarbejder et kreativt/innovativt produkt, som opfordrer til ”acción por el clima”. Resultatet deles med klassen/holdet, skolen eller andre skoler f.eks. via eTwinning.

Se sidste side i den vedhæftede pdf.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene