Besøg Mellemfolkeligt Samvirke/VerdensKlasse

Fyr op under dine elevers diskussionslyst med workshops i globale temaer, spændende studieture til København og alternative sightseeings på Nørrebro i København.

Besøg FN Byen

FN Byen i København er en unik tilføjelse til Danmarks hovedstad. Her samarbejder mere end 1.400 ansatte fra 11 FN-agenturer for at opfylde FN’s mission.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene