Historiefaget er ”centralt for elevernes almendannelse og bidrager med et historisk perspektiv på nationale og internationale politiske, økonomiske, sociale og kulturelle problemstillinger”. Derfor er det oplagt at arbejde med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Ved inddragelse af verdensmålene i undervisningen i historie kan eleverne få indblik i nogle af de mest aktuelle temaer om menneskets udvikling. Verdensmålene kan være en vedkommende indgangsvinkel til at forstå, hvordan menneskers levevilkår har ændret sig gennem historien. Flere af målene sætter fokus på emner, hvor et historisk perspektiv er relevant, blandt andet er fattigdom, ligestilling og ulighed emner, der bør forstås i et historisk udviklingsperspektiv. Idét verdensmålene både fortæller om verdens tilstand i dag, i fortiden og fremtiden er de interessante i forbindelse med historiefagets faglige mål om at opbygge elevernes evne til at kunne redegøre for “sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling” samt ”hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden”.

Øvelserne er udviklet med vægt på elevernes formidling af deres læring, hvilket går godt i spænd med fagets fokus på elevernes evne til at “formidle og remediere historiefaglige problemstillinger”.

Målenes relation til kernestof

Historiefagets kernestof omfatter ”nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer” og ”demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv”. Dette kernestof er oplagt at belyse gennem en række af Verdensmålene.

Global Goals Programme styrker stx-elevers forståelse af, at de selvstændigt og dybdegående kan arbejde aktivt med verdensmålene og udvælge, anvende og kombinere deres faglighed og tilhørende metoder i arbejdet med reelle problemstillinger.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene