fbpx Undervisningsøvelser Fysik | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling
Solceller
Et forløb hvor eleverne sammenligner udviklingen inden for bæredygtig energi og forbrug i Vesteuropa og Brasilien
Eleverne får viden om, hvordan der kan produceres vedvarende elektrisk energi fra vindmøller, solceller, osv., og eleverne får kendskab til, hvordan energi kan lagres
Eleverne bliver introduceret til bæredygtig energi, og de får viden om, hvordan solceller virker.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber