Eleverne får viden om, hvordan der kan produceres vedvarende elektrisk energi fra vindmøller, solceller, osv., og eleverne får kendskab til, hvordan energi kan lagres
Eleverne bliver introduceret til bæredygtig energi, og de får viden om, hvordan solceller virker.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING