Forløbet fokuserer på den store mængde biomasse, der er fanget i isen på polerne og som frigives i havene som en konsekvens af klimaforandringerne. Eleverne skal agere nyhedsjournalister og selv formidle problemstillingen.
I forløbet fokuseres der på bæredygtigheden af forskellige proteinkilder i fødevarer og specifikt på, hvordan insekter kan bruges til at skabe mere bæredygtige proteinrige fødevarer.
Formålet med projektet er at finde en bæredygtig proteinkilde til produktion af fiskefoder som erstatning for traditionelle proteinkilder med stort CO₂-aftryk.
Global Goals Programme styrker stx-elevers forståelse af, at de selvstændigt og dybdegående kan arbejde aktivt med verdensmålene og udvælge, anvende og kombinere deres faglighed og tilhørende metoder i arbejdet med reelle problemstillinger.
Forløbet giver eleverne bevidsthed om, hvordan og hvorfor et område som spildevand skal reguleres af et mellemstatsligt organ som EU.
Eleverne lærer om rensning af spildevand og laver forsøg med fældningsreaktioner. Pensumet gøres nærværende for eleverne, ved at blive sat i bæredygtighedskontekst, der relaterer til deres hverdag.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene