I Naturgeografi (B niveau og C niveau) på STX kan verdensmålene som tema være med til at løfte fagets formål om at eleverne skal opnå en struktureret og sammenhængende omverdensforståelse, så de kan forhold sig til aktuelle geofaglige emner såvel på lokalt som globalt niveau.
Ved inddragelse af verdensmålene i undervisningen i naturgeografi, får eleverne indblik i nogle af de mest aktuelle temaer vedrørende udfordringer og muligheder ifht. hvordan menneskets tilpasser sig, udnytter, regulerer, ændrer og forvalter natur og omverden, især med fokus på bæredygtig udvikling. Flere af målene sætter fokus på aktuelle og relevante naturgeografiske emner som vandforbrug, bæredygtig energi, klimaforandringer og produktion. Inddragelse af de 17 verdensmål, kan således være med til at understøtte naturgeografi-undervisningen, i arbejdet med at gøre eleverne i stand til at analysere naturen og menneskets omgivelser samt forholde sig til / deltage i den aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner i henhold til fagets faglige mål og indhold.

Eksempler på verdensmål relateret til kernestof i naturgeografi:

Naturgeografi B niveau:
- Vandressourcer, deres udnyttelse og forvaltning har en klar sammenhæng til verdensmål 6 vand og sanitet.
- I undervisningen om klimaets betydning for menneskers livsvilkår og klimaændringer kan en række mål inddrages. For eksempel mål 11 bæredygtige byer og lokalsamfund og mål 13 klima-indsats.
- Mål 7 bæredygtig energi er oplagt at inddrage i relation til et undervisningstema om vedvarende og ikke-vedvarende energiressourcer.
- Produktion og dens afhængighed af teknologisk udvikling og ressource-grundlag, økonomi, kultur- og befolkningsforhold går godt i spænd med mål 12 ansvarligt forbrug og produktion og mål 9 industri, innovation og infrastruktur.

Naturgeografi C niveau:
- Vandressourcer, deres udnyttelse og forvaltning har en klar sammenhæng til verdensmål 6 vand og sanitet.
- I undervisningen om klimaets betydning for menneskers livsvilkår og klimaændringer kan en række mål inddrages. For eksempel mål 11 bæredygtige byer og lokalsamfund og mål 13 klima-indsats.

Global Goals Programme styrker stx-elevers forståelse af, at de selvstændigt og dybdegående kan arbejde aktivt med verdensmålene og udvælge, anvende og kombinere deres faglighed og tilhørende metoder i arbejdet med reelle problemstillinger.
I dette forløb skal eleverne undersøge, hvad corona-virusset betyder for verden.
Vejen til en bæredygtig verden
Bæredygtig energi i 2050
Hvordan kan verdens energiforsyning allerede i 2050 baseres på bæredygtig energi?
Klimavidner
Førstehåndsvidner til klimaforandringerne
Årsager til mikroplast i verdenshavene og plastikøer
Rebecca Blackwell - AP - POLFOTO
Betydningen af rent drikkevand i Afrika
Foto: Niels Hougaard - Polfoto
Affaldshåndtering på Stillehavsøer og i Danmark
Foto: Walter Bibikow - Polfoto
Hvor kommer råstofferne i mobiltelefonen fra?

Sider

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene