Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Undervisningsøvelser Mediefag | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling
I dette forløb skal eleverne arbejde med dokumentargenren og dens undergenrer, fakta-kontrakten og de forskellige autenticitetsmarkører.
I dette forløb skal eleverne arbejde med de filmiske virkemidler i shot-to-shot-analyser.
Gennem analyse af små filmklip skal eleverne arbejde med dramaturgi, præmis, plot og fortællemodeller.
I dette forløb skal eleverne undersøge musikkens funktion i film.
I dette forløb skal eleverne arbejde med målgruppeanalyse, segmenter og distribution.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber