Historiefaget er ”centralt for elevernes almendannelse og bidrager med et historisk perspektiv på nationale og internationale politiske, økonomiske, sociale og kulturelle problemstillinger”. Derfor er det oplagt at arbejde med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Ved inddragelse af verdensmålene i undervisningen i historie kan eleverne få indblik i nogle af de mest aktuelle temaer om menneskets udvikling. Verdensmålene kan være en vedkommende indgangsvinkel til at forstå, hvordan menneskers levevilkår har ændret sig gennem historien. Flere af målene sætter fokus på emner, hvor et historisk perspektiv er relevant, blandt andet er fattigdom, ligestilling og ulighed emner, der bør forstås i et historisk udviklingsperspektiv. Idét verdensmålene både fortæller om verdens tilstand i dag, i fortiden og fremtiden er de interessante i forbindelse med historiefagets faglige mål om at opbygge elevernes evne til at kunne redegøre for “sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling” samt ”hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden”.

Øvelserne er udviklet med vægt på elevernes formidling af deres læring, hvilket går godt i spænd med fagets fokus på elevernes evne til at “formidle og remediere historiefaglige problemstillinger”.

Målenes relation til kernestof

Historiefagets kernestof omfatter ”nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer” og ”demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv”. Dette kernestof er oplagt at belyse gennem en række af Verdensmålene.

​​​​​​​Formålet med forløbet er, at eleverne får indblik i og forståelse for udviklingsbistand i Danmark fra 1945 til i dag. Eleverne vil med udgangspunkt i to podcasts arbejde med emnet og slutte af med et projektarbejde.
Global Goals Programme styrker stx-elevers forståelse af, at de selvstændigt og dybdegående kan arbejde aktivt med verdensmålene og udvælge, anvende og kombinere deres faglighed og tilhørende metoder i arbejdet med reelle problemstillinger.
Forløbet belyser FN's historie med særligt fokus på menneskerettighedernes historie
Brug studieturen til at arbejde med EU og belys unge i forskellige europæiske landes syn på EU-temaer - eksempelvis uddannelse, arbejdsmuligheder og migration i Europa.
Gennem tre historiske nedslag fokuserer dette forløb på slaveri gennem tiden.
I denne øvelse lærer eleverne om en central begivenhed i verdenshistorien, nemlig indførelsen af FN's menneskerettigheder.
Lad eleverne spille et dilemmaspil om nyhedsformidling i en globaliseret verden, der styrker elevernes kritiske analyse af mediedækningen.
I dette forløb skal eleverne arbejde med historiebevidsthed og erindringer og undersøge, hvordan erindrenger farves af vores fortolkninger af verden.
I dette forløb skal eleverne arbejde med begrebet "national identitet", som noget vi bruger til at kategorisere os selv og andre med.

Sider

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene