Kategori
Spansk
Tid

13 moduler á 90 minutter

Leticia Álvarez Peña og Malene Lysemose, Kalundborg Gymnasium for Mellemfolkeligt Samvirke med støtte fra NCFF, Det Nationale Center for Fremmedsprog

Formål

At opnå viden om ligestilling mellem kønnene i spansktalende lande og at opbygge et spansk ordforråd til at tale om emnet samt at øge elevernes sproglige kompetencer.

Relation til FNs verdensmål om bæredygtig udvikling

Forløbet har fokus på Verdensmål 5 om om ligestilling med fokus på Spanien og unge spanieres perspektiv på centrale ligestillingsudfordringer både i Spanien og globalt.

 

Kompetencemål

A-niveau

 • Aktuelle historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i spansktalende lande. 
 • Viden om kampen for ligestilling i de spansktalende lande samt kendskab til organisationer og personer, som kæmper for kvinders rettigheder.

Kernestof for spansk begyndersprog A

 • moderne fiktive og ikke-fiktive tekster fra Spanien og andre spansksprogede områder
 • et specifikt ordforråd i tilknytning til emnet
 • centrale samfundsmæssige og regionale forhold i Spanien og andre spansksprogede områder
 • historiske, kulturelle og interkulturelle forhold, der har relevans for de studerede emner
 • aktuelle forhold i Spanien og andre spansksprogede områder.

Faglige mål fra læreplanen for spansk begyndersprog A

 • forstå hovedpunkterne i et tydeligt talt spansk om almene og kendte emner formidlet gennem forskellige medier 
 • læse og forstå ubearbejdede spansksprogede fiktive og ikke-fiktive tekster
 • deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende spansk, herunder beskrive oplevelser og begivenheder samt begrunde og forklare holdninger
 • præsentere og redegøre for kendte problemstillinger på et klart og nogenlunde flydende mundtligt spansk udtrykke sig skriftligt på et ukompliceret og sammenhængende spansk
 • analysere og fortolke tekster inden for forskellige genrer samt sætte den enkelte tekst ind i kulturelle, interkulturelle, historiske og samfundsmæssige sammenhænge.

Materialer

LÆR

Se film med interviews med spanske unge, som fortæller om deres forhold til ligestilling og deres kamp for større lighed mellem kønnene.
Læs artikler om ligestilling fra FN og aviser, se film og hør musik fra kunstnere, som behandler emnet (artikler, transkriptioner og links findes i den vedhæftede pdf)

GØR

Opbyg et ordforråd om emnet og arbejd med opgaverne i den vedhæftede pdf for at analysere og diskutere teksterne og emnet som helhed.

Skriv skriftlige opgaver om emnet (f. eks. eksamensopgaven for STX 24. maj 2019)

DEL

Forløbet afsluttes med et mini-projekt, hvor eleverne udarbejder et produkt, som opfordrer til eller behandler emnet ”igualdad de género”. Se sidste side i den vedhæftede pdf.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene