I dette engineering-forløb skal eleverne gro østershat i et svampekit af eget design med substrat af genbrugsmaterialer og på baggrund af indsamlet viden om svampe og deres vækstbetingelser.
Kategori
Biologi
Tid

11 lektioner à 50 min

Udarbejdet af Line Søndergaard Kallerup, Virum Gymnasium, og Anders Kruse Kaysen og Jakob Isager Friis, Hvidovre Gymnasium i samarbejde med Engineer the Future og med støtte fra Region Hovedstaden

Formål  

Svampe er et muligt alternativ til mere klimabelastende fødevarer. I dette engineering-forløb skal eleverne gro østershat i et svampekit af eget design med substrat af genbrugsmaterialer og på baggrund af indsamlet viden om svampe og deres vækstbetingelser. Kittet skal kunne bruges hjemme i den almindelige husholdning.

Relation til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Verdensmål 12: Bæredygtig produktion af fødevarer, herunder også recirkulering af ressourcer i forbindelse med fødevareproduktion. 

Niveau

Biologi B-niveau

Kernestof

 • Vækst og vækstfaktorer
 • Livscyklus for en udvalgt organisme, herunder spredningsstrategier 
 • Økologi og nedbrydning 
 • Respiration 
 • Enzymer med fokus på opbygning og funktion og cellulosenedbrydende enzymer (cellulaser)
 • Celletyper med fokus på eukaryote celler (enkeltcellede (gær) og flercellede svampe (østershat)

Supplerende stof

Bæredygtig produktion af fødevarer, herunder også recirkulering af ressourcer i forbindelse med fødevareproduktion (Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktionsformer)

Apparatur og materiale til forløbet

 • CO2-måler med respirationskammer
 • Svampemycelium (80 gram per gruppe)
 • Eventuelt et udvalg af substrater, svampene kan gro i (se eksempler nedenfor). Eleverne kan dog også selv blive bedt om at skaffe substrater.
 • Vægt
 • Elkedel/gryde til desinficering
 • Et udvalg af dyrkningsbeholdere (se eksempler nedenfor).

Forslag til dyrkningsbeholdere

 • Honningglas
 • Plastbeholdere fra hjemmet
 • Condibøtter
 • Syltetøjsglas
 • Mælkekartoner

Forslag til substrater (fra haven og husholdningen)

 • Træ - stykker, spåner, savsmuld
 • Blade - hele, i mindre stykker, i meget små stykker
 • Græs - store stykker, mindre stykker, i meget små stykker
 • Halm - store stykker, mindre stykker, i meget små stykker
 • Kaffe - bønner, bønner banket med hammer, malede bønner
 • Kaffefiltre - store stykker, mindre stykker, i meget små stykker
 • Kål - store stykker, mindre stykker, blendet
 • Te - som købt, blendet

Forløbsmaterialer til download

 • Alle materialer kan downloades neder på denne side, hvor der står 'Hent alle materialer'. 

  En mere detaljeret introduktion til engineering kan findes her.  

LÆR

Svampe er et muligt alternativ til mere klimabelastende fødevarer. I dette forløb skal eleverne udvikle et dyrkningskit, der kan bruges til at dyrke østershatte derhjemme. Substratet, som svampene skal gro på, skal være fremstillet af genbrugsmaterialer, og eleverne skal udvikle kittet på baggrund af indsamlet viden om svampe og deres vækstbetingelser.

Eleverne indsamler viden om svampe fra litteratur og eksperimentelle undersøgelser. Sidstnævnte udføres på de prototyper, der laves under forløbet, og eleverne inddrager disse undersøgelser i deres endelige produkt.

GØR

Forløbet indledes med en præsentation af narrativ og problem efterfulgt af introduktion til selve udfordringen. Eleverne præsenteres også for de kriterier, der er til svampekittet og rammen for deres arbejde. Ligeledes introduceres de til engineering designprocessen og de enkelte delprocesser (se første lektion i lektionsplanen). Forløbet kan justeres alt efter, hvor meget tid der er til rådighed. Forløbet er struktureret efter de enkelte delprocesser, men man kan vælge at tage eleverne igennem delprocesserne i en anden rækkefølge og tilpasse materialet og lektionsplanen herefter. Download lærervejledning og lektionsoversigt her: Engineering-forløb - design dit eget svampekit (engineerthefuture.dk)

DEL

Eleverne forbereder en pitch, hvor de præsenterer deres produkt og proces. Deres fremlæggelse skal have et videnskabeligt fokus, hvor målet er bæredygtig produktion, og hvor de forklarer deres udviklingsproces. I skal ikke lave en salgstale for at sælge jeres produkt.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene