HVORDAN TROR DU, DET GÅR I VERDEN? STEMMER DIT VERDENSBILLEDE OVERENS MED VIRKELIGHEDEN?

Det er vigtigt at kende fakta for at kunne tage de rigtige beslutninger.

De fleste har en fornemmelse af, hvordan der ser ud i resten af verden - og om det bliver bedre eller værre.

Vi danner vores verdensbillede ud fra mange forskellige kilder: fra internettet, TV, radio, aviser, film og bøger.

Ingen af disse har dog nødvendigvis som mål at give folk et balanceret og fuldstændigt billede af verden.

I TV-nyhederne rapporteres der om krig, epidemier og naturkatastrofer, men man opdateres sjældent om langvarig fred eller fraværet af sygdomme og katastrofer.

Film, bøger og TV-serier har brug for indhold med spænding, og hjælpeorganisationer har brug for at vise de problemer, som de søger at afhjælpe.

Det kan derfor være svært at skabe sig et balanceret og korrekt billede af verden, som den ser ud.

En række undersøgelser viser derfor også, at mellem 70-90% af os tror, at forholdene i verden er meget værre end de i virkeligheden er.  

 

BETYDER DET NOGET HVAD DU TROR?

Betyder det noget, hvis vi tror, at store dele af verden lider af mere fattigdom og sult, end hvad tilfældet faktisk er?

Ja, der er flere grunde til, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på de opnåede fremskridt og ikke overdrive problemerne.

Fremfor alt, er det vigtigt at have en nøjagtig beskrivelse af virkeligheden, når man træffer beslutninger om fremtiden.

Hvis vi ikke ved, at der sker forbedringer, er det let at tro, at det ikke kan lade sig gøre at afskaffe fattigdom eller på anden måde forandre verden.

Det fører til en følelse af håbløshed - hvorfor forsøge at forandre verden, hvis det ikke virker som om, at vi kan gøre en forskel?

Hvis vi derimod ved, at det blandt andet er lykkedes mange lande at reducere fattigdom, nedsætte børnedødeligheden og vende den alvorlige HIV-epidemi, betyder det også, at andre lande kan gøre det - med den rette politik og rette hjælp fra omverdenen.

Det bliver med andre ord mere meningsfyldt at bidrage til forandring.

 

STATUS PÅ VERDENSMÅLENE I DANMARK OG VERDEN:

Verdensmålene - Status for udvalgte danske målepunkter for en mere bæredygtig verden - Statusrapport 2022 (Danmarks Stistik)

Rapporten giver status og anbefalinger i en dansk kontekst vedrørende verdensmålene: 4: Kvalitetsuddannelse, 5: Ligestilling mellem kønnene, 12: Ansvarligt forbrug og produktion, 14: Livet i havet og 15: Livet på land.

 

HURTIG STATUS PÅ VERDENSMÅLENE:

 

FÅ FLERE DETALJER OG FØLG MED I VERDENSMÅLENE MED SDG TRACKER

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene