Et innovativt forløb, der er et eksempel på et studie af fattige landes økonomiske og sociale strukturer og adfærd. Fokus er på fattigdom og vækst.
Kategori
Spansk
Tid

2 moduler à 90 min.

Udarbejdet af Kristina Knappe, Svendborg Gymnasium, Jette S. Jensen, Rosborg Gymnasium, Helena Dalbøl, Københavns Åbne Gymnasium, Helle V. Ehlers, Ikast-Brande Gymnasium, Maria Louise W. Jensen, Sct. Knuds Gymnasium og Annemette Plambech, Slagelse Gymnasium for Globale Gymnasier.
Med støtte fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje

Formål:
Forstå konsekvenserne af, at én forældre må forlade sin egen familien for at tjene penge ved at arbejde for en anden familie - ofte i et andet land.

Relation til bogen Bliver verden bedre?:
“Fattigdom” s. 35
“Ulighed” s. 70

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtighed:
Verdensmål 1: Afskaf fattigdom
Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Kernestof og centrale begreber:
Fra lærerplanen formål, § 1.2:
“Faget spansk bidrager til, at eleverne udvikler deres evne til at kommunikere på spansk. Faget bibringer eleverne indsigt i og forståelse af væsentlige aspekter af de spansksprogede samfund og kulturer og øger deres kommunikative, interkulturelle og æstetiske bevidsthed. Faget udvikler elevernes evne til at anvende fremmedsproget som indgang til at forstå og agere i en globaliseret og digitaliseret verden.”

Viden om:
- “Globale omsorgskæder”
- “Transnationale familieformer”
- Sommerfugleeffekt: kvinderne ud på arbejdsmarkedet i Spanien
- Økonomiske behov i Latinamerika
- Remesas/remitter, hvordan anvendes de? Hvilken betydning har de for den enkelte familie?

Globale kompetencer
Globale Gymnasier har udviklet “Det globale Kompetencehjul” som underinddeler de globale kompetencer i Global Faglighed, Interkulturel Dannelse, Kaosparathed og Horisont, hvilket gør arbejdet med kompetencerne mere konkret:
- Global faglighed: Ser spansk i et større perspektiv, inddrager en aktuel global problemstilling ved brug af materiale fra forskellige lande og kulturer
- Horisont: at skifte synsvinkel og se verden med andres øjne
- Interkulturel dannelse: Øver god kommunikation med folk med en anden baggrund og hjælper til at forstå og respektere kulturelle normer og forskelle

Materialer:
Dansk materiale (baggrundslitteratur)
- Ninna Nyberg Sørensen (2005): “Den globale familie- opløsning eller transnationalisering af familien?” in “Dansk sociologi” nr. 1/16. årgang p. 71 - 89 (vedhæftet).
- DIIS: Dansk institut for nationale studier: “Vidensplatform om migration”: https://www.diis.dk/tema/vidensplatform-migration.
- Podcast: “Myter som milliarder”: https://www.diis.dk/aktivitet/myter-forholdet-mellem-migration-udvikling.
- Ninna Nyberg Sørensen: “Den oversete humanitære krise i Latinamerika” in Jyllands-Posten, 18. juni 2018.
- Podcast: “Vi skal forstå migranters håb for at forstå deres livsfarlige valg”: https://www.diis.dk/publikationer/forstaa-migranters-haab-forstaa-livsfa....
- Aase Kledal & Berenice Lara Laursen: Somos latinos in the U.S. (Systime, 2007-08):
     - Generel introduktion; pp. 6-10.
     - Mexicanske indvandrere i USA; pp. 18-20.
     - Cubanske indvandrere i USA; pp. 68-70.
- Balslev Clausen & Flintholm: Al otro lado (2006) .
- Boel og Rasmussen: Det nye Latinamerika (Columbus, 2010).
     - En stærk stat og strategien for importsubstitution; pp. 37-39 - her specielt p.38 med skema og definition af begreber.  
     - Mandens rolle under forandring; pp. 84-85.
     - Ændringer i moral og seksuelle normer; pp. 85-86.
     - Sammenhængskraften i samfundet under pres; pp. 86-87.

Textos
- La otra orilla de El Dorado.
- Películas.
- Princesas.
- Mamá está en la peluquería.
- "Flores de otro mundo".
- Starten af “Sin nombre”.
- En af sekvenserne fra filmen “Paris, je t´aime” (Loin du 16e): https://www.youtube.com/watch?v=_Q8pwwA0_q4

Artículos
- El duro proceso de emigrar sin hijos: https://www.psicologiaenaccion.com/duro-proceso-emigrar-sin-hijos/.
- Cuidar los hijos de otras: https://elpais.com/cultura/2016/09/28/actualidad/1475075894_811141.html.
- Ver crecer a los hijos de los demas: (om en rumænsk kvinde, men samme problematik): https://elpais.com/elpais/2011/05/10/actualidad/1305011187_130501.html?r....
- Mujeres protagonistas en la inmigración en España: http://www.fundaciondirecta.org/Documentos/Publicacion_Mujeres_protagoni....
- Om globale omsorgskæder: https://www.diis.dk/publikationer/koen-migration-omsorgsarbejde-sydlige-....
- Blog om kvinder og arbejde: https://blogs.iadb.org/igualdad/es/madres-que-trabajan-malabaristas-extr....
- Om den transnationale familie og feminiseringen af migrationen: http://globalizacion.org/2006/03/la-feminizacion-de-la-migracion-y-las-f....
- Artikel af sociolog i Berlin om den transnationale familie: https://www.elquintopoder.cl/ciudadania/la-familia-transnacional-del-mig....

Metode:
- Det retoriske pentagram: http://skriftlighed.fr-gym.dk/formidling/Skriftlig_formidling/Kommunikat....
- Om avisgenrerne: https://aiu.dk/mediehandbogen/medier/genrer.
- Om delprøve 2-genrerne: http://octavius.vibygym.dk/genrer-delprove-2.html#l%C3%A6serbrev.
 

 

Forløb

LÆR

Formålet med forløbet er for det første at give eleverne et større og bredere perspektiv på den globale migrations transformationer på samfundsniveau, end de måske umiddelbart kan hente fra deres egne foretrukne nyhedskilder. For det andet skal arbejdet med materialet bidrage med at give eleverne en mere nuanceret viden om den globale migrations konsekvenser på individniveau. Vores ønske med forløbet er et idealistisk ønske om dels at øge den enkeltes elevs dybere forståelse for, hvad der sker med samfund, som mennesker migrerer fra og til, dels at udvikle den enkelte elevs empati for de mennesker, der tilsyneladende træffer valg og lever liv, der ligger langt udenfor mange elevers egen erfarings- og forståelseshorisont.

GØR

Klassen agerer nyhedsredaktion, der skal formidle problemstillingen: Forstå konsekvenserne af, at én forældre må forlade sin egen familien for at tjene penge ved at arbejde for en anden familie - ofte i et andet land.

DEL

Forslag til øvelser:
Skriftlige:
- Udarbejd en avis
- Læserbrev til skoleavisen
- Artikel

Mundtlige:
- Jobsamtale
- Entrevista con una madre

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene