Global Goals Programme styrker stx-elevers forståelse af, at de selvstændigt og dybdegående kan arbejde aktivt med verdensmålene og udvælge, anvende og kombinere deres faglighed og tilhørende metoder i arbejdet med reelle problemstillinger.
Kategori
Billedkunst
Biologi
Bioteknologi
Dansk
Design
Fransk
Fysik
Historie
Idræt
Innovation
International økonomi
Kemi
Matematik
Mediefag
Musik
Naturgeografi
Retorik
Samfundsfag
Spansk
Teknologi
Tværfagligt
Tysk
Tid

10-15 moduler à 90 min.

Forløbet er udarbejdet af Fonden for Entreprenørskab i samarbejde med Røde Kors.

Formål:
Forløbet henvender sig til alle fag på stx – og også med mulighed for tværfagligt og flerfagligt samarbejde. 
 
Med deltagelse i Global Goals Programme styrkes stx-elevers forståelse af, at de selvstændigt og dybdegående kan arbejde aktivt med verdensmålene og udvælge, anvende og kombinere netop deres faglighed og tilhørende metoder i arbejdet med reelle, faglige problemstillinger. De oplever med andre ord, at de med deres faglighed kan byde innovativt ind med konkrete ideer og løsninger, der taler ind i verdensmålene, og at de dermed kan være med til at gøre en forskel for dem selv og samfundet.

Målet med programmet er, at alle fagligheder, der i større eller mindre grad taler ind i verdensmålene, kan være med, og den enkelte skole og underviser vurderer selv, hvor mange timer, der kan lægges i deltagelsen. Der er rig mulighed for at arbejde tværfagligt i forløbet i det omfang, det kan lade sig gøre på skolen, men det er ikke en forudsætning.  

Global Goals Programme giver god mulighed for at arbejde med kernestoffet i en kontekst så eleverne kan opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber.

Global Goals Programme tjener derfor på en gang et dannelsesmæssigt og et studieforberedende formål.

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Alle 17 Verdensmål

Kompetencemål:
Lære at anvende fagsprog og viden med henblik på at identificere og analysere problemstillinger samt udfolde muligheder for løsninger i en innovationsfaglig kontekst.

Materialer:
Materialet findes på Fonden for Entreprenørskabs hjemmeside.

 

Forløb

LÆR

1. At undersøge et fagligt problem

2. At udarbejde et innovativt løsningsforslag

3. At vurdere løsningsforslaget.

I forløbet arbejder eleverne i grupper med at:

  • udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt
  • anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed
  • anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed
  • undersøge cases/problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes, herunder i samspil med andre fag.

GØR

Global Goals Programme er et fleksibelt program.

Lærervejledning og tlhørende aktivitetshæfte til Global Gloals Programme er bygget op om de syv faser: 1. Fokus 2. Forstå 3. Forestille 4. Forbedre 5. Fremstille 6. Formidle og 7. Finale.

Til hver af de syv faser, kan underviser vælge blandt en række forskellige aktiviteter alt efter fagligligt fokus, mål med deltagelsen og tid til rådighed.

DEL

Deltagelsen i Global Goals Programme kan afsluttes med deltagelse i en online national finale, hvor der indsendes en skriftlig idebeskrivelse på 2-5 sider, en video der beskriver ideen/projektet og endelig tager holdet del i interview med dommere, der giver konstruktiv feedback og vurderer ideen/projektet.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene