Forløbet har til formål at give eleverne indsigt i situationen med mangel på drikkevand i fattige områder i Peru.
Kategori
Spansk
Tid

2-3 moduler à 90 min.

Udarbejdet af Malene Meier Lysemose, Kalundborg Gymnasium.

Formål:
Forløbet har til formål at give eleverne indsigt i samfundsforhold i Latinamerika, herunder situationen med mangel på drikkevand i fattige områder og den innovative løsning, som ”Los atrapanieblas” tilbyder. Desuden er formålet, at opbygge et ordforråd, der gør det muligt for eleverne at tale om problematikken på spansk.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtighed:
Verdensmål 6: Rent vand og sanitet
Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Relation til bogen Bliver verden bedre:
Miljømæssig bæredygtighed og klima s. 65-69

Kernestof:
Materialet omhandler de følgende punkter af læreplanens kernestof:
- Historiske, kulturelle og interkulturelle forhold i Spanien og Amerika
- Centrale samfundsmæssige og regionale forhold i Spanien og Amerika
- Innovation

Materialer:
- Video: En Perú han encontrado una solución entre la niebla para la escasez de agua
- Artikel: Los cazadores de nubes en Perú
- Verdensmål 6 på spansk: Agua y saneamiento

 

Forløb

LÆR

GØR

Eleverne læser materialerne og udarbejder i fællesskab en liste med relevante gloser til emnet og forklarer med deres egne ord, hvad problemet er, og hvordan ”los atrapanieblas” medvirker til at løse problemet med mangel på vand.

DEL

Mulighed 1: Eleverne arbejder sammen i grupper på tre og laver et rollespil i form af et interview til en ”nyhedsudsendelse”. Én elev er Abel Cruz Gutiérrez, én er en lokal indbygger, som har fået glæde af ”los atrapanieblas” og den tredje er interviewer. Interviewet filmes og vises for klassen.

Mulighed 2: Forestil jer, at I vil søge penge til at opsætte ”atrapanieblas” i en landsby. Med udgangspunkt i Verdensmål 6, Youtubefilmen og artiklen skal I lave en ”pitch” på spansk, hvor I argumenterer for, hvorfor det er vigtigt at investere i netop jeres projekt.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene