Det giver god mening at inddrage FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i forhold til beskrivelsen i læreplanen af, at fagets arbejdsområde er sprog, kultur, historie og samfundsforhold i bredeste forstand i de spansktalende lande. 

Ved at bruge verdensmålene som et tema i undervisningen, er der rig mulighed for at leve op til faglige mål og kernestof. I og med at verdensmålene er for alle lande i verden vil de eksempelvis være relevante at arbejde med under kernestof-pinden centrale samfundsmæssige og regionale forhold i Spanien og andre spansktalende områder. Da dette verdensmålene også indbefatter Danmark, er der rig mulighed for at arbejde med det faglige mål om at kunne perspektivere den erhvervede viden om samfunds- og kulturforhold i spansktalende lande til egne samfunds- og kulturforhold. Herigennem arbejdes der også med fagets formål om at øge elevernes interkulturelle bevidsthed generelt.

De øvelser, der er medtaget her på siden, er tænkt som cases, der lægger op til, at eleverne træner ordforråd og mundtlig fremstilling, samt at eleverne får indsigt i historiske, kulturelle, samfundsmæssige forhold. Der vil desuden være inspiration til spansksproget litteratur, som kan inddrages i undervisningen.
En øvelse der giver eleverne indsigt i kvinders rettigheder i Latinamerika, herunder retten til at bestemme over deres egen krop og adgang til viden om seksuel og reproduktiv sundhed.

Sider

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene