I øvelsen bliver eleverne præsenteret for FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling - Los objetivos de desarrollo sostenible. De træner udviklingsrelaterede gloser, fordyber sig i et af målene og præsenterer deres resultater for klassen.
Kategori
Spansk
Tid

1 modul à 90 min.

Formål:
Elevernes refleksion om globale udfordringer igangsættes og en nysgerrighed omkring verdensmålene vækkes. Øvelsen kan fungere som introduktion til et videre forløb med verdensmålene, for eksempel undersøgelser af specifikke lande i relation til målene.

Relation til bogen Bliver verden bedre?:
“Hvad er udvikling” s. 13-16

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Alle

Kernestof og centrale begreber:
- Sprog, kultur og samfundsforhold i de spansktalende lande
- Eleverne skal kunne perspektivere den erhvervede viden om samfunds- og kulturforhold i spansktalende lande til danske samfunds- og kulturforhold.

Materialer:
Bogen: Bliver verden bedre?

 

Øvelse

LÆR

Eleverne introduceres til Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) ved hjælp af en video fra FN og får oversigten over verdensmålene på spansk som handout (kan downloades nederst i øvelsen).

Eleverne undersøger individuelt de ord og begreber om verdensmålene, som de ikke forstår og laver derefter en fælles ODS-gloseliste med klassen.

Eleverne træner gloser med hinanden i par ved hjælp af f.eks Quizlet og Dictogloss.

GØR

Eleverne arbejder sammen to og to om det verdensmål som de finder mest interessant. Eleverne skal forberede en præsentation af deres mål for resten af klassen med udgangspunkt i FN’s hjemmeside om målene. De kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- Por qué piensan que este objetivo es importante?
- De qué se trata su objetivo elegido?
- Cúal es la situación actual en el tema y qué pretende lograr el objetivo?
- Creen que será más o menos dificil cumplir este objetivo que los otros en el agenda? ¿Por qué?
- Cual relación tiene el objetivo con sus propias vidas?
- Qué podemos hacer como ciudadanos en Dinamarca para cumplir el objetivo?

DEL

Eleverne fremlægger deres resultater for klassen. Fremlæggelsesformen er fri, men de må gerne inkorporere en mini-gloseliste for ord der er særligt relevante for deres verdensmål.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene