Eleverne reflekterer over forholdene i Guatemala og opbygger et ordforråd på spansk, der kan bruges til at diskutere arbejdsløshed og migration i Guatemala.
Kategori
Spansk
Tid

2 moduler à 90 min.

Formål:
Eleverne reflekterer over forholdene i Guatemala på baggrund af portrættet af Leonardo og opbygger et ordforråd på spansk, der kan bruges til at diskutere arbejdsløshed og migration i Guatemala.

Relation til bogen Bliver verden bedre?:
“Fattigdom” s. 35
“Ulighed” s. 70

Relation til FN's verdensmål for bæredygtighed:
Verdensmål 1: Afskaf fattigdom
Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Kernestof og centrale begreber:
- Historiske, kulturelle og interkulturelle forhold i Spanien og Amerika.
- Centrale samfundsmæssige og regionale forhold i Spanien og Amerika.

Materialer:
Filmen "Generation Migration - Leonardo" produceret af Operation Dagsværk
Artiklen Migración de menores: la generación perdida de Centroamérica fra El País “

 

 

Øvelse

LÆR

Se filmen “Generation Migration - Leonardo” om skopudseren Leonardo fra Guatemala, der ønsker at migrere til USA for at tjene penge og få en uddannelse.
Læs artiklen “Migración de menores: la generación perdida de Centroamérica” på El País’ hjemmeside.

GØR

Første modul:
På baggrund af filmen om Leonardo og artiklen fra El País udarbejder eleverne i grupper gloselister med ord, der er relevante for at snakke om arbejdsløshed og migration i Guatemala. Gloselisterne samles i klassen til én samlet gloseliste. Derefter udarbejder hver gruppe en problemstilling, de vil arbejde med i forhold til emnet. De bruger resten af timen på at forberede en mundtlig præsentation af deres valgte emne.

DEL

Andet modul:
Eleverne fremlægger deres præsentationer for hinanden.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene