Økonomisk ulighed:

Faglig mål (A-niveau):
̶  anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå.
̶ undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer globalt og diskutere løsninger herpå
- bearbejde dansk og fremmedsproget materiale  

Kernestof:
Økonomi
- velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen
̶  globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold
̶  makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.  

Min bedstemor og jeg

Faglig mål (A-niveau):
̶  anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå.  

Kernestof:
Sociologi
̶ identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark  

Introøvelser
Ingen ændringer!
 

Faren ved en ”single story”

Faglig mål (A-niveau):
̶  anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå.
- bearbejde dansk og fremmedsproget materiale  

Kernestof:
Sociologi
̶  identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande
̶  politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
 

Politik
̶ magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene  

International politik ̶ globalisering og samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin
I dette dilemmaspil skal eleverne træffe afgørende beslutninger, når terrortruslen rammer Danmark i en fiktiv nødsituation. Men hvilke konsekvenser vil vores frygt for terror have for menneskerettighederne?
Lad eleverne spille et dilemmaspil om nyhedsformidling i en globaliseret verden, der styrker elevernes kritiske analyse af den globale mediedækning.
"To verdener, samme virkelighed" er et undervisningsprojekt om digital dannelse bestående af podcast, video og et dilemmaspil om den enkeltes rettigheder.
"Flygtningene kommer" er et videodilemmaspil, hvor eleverne kommer med på Farhads flugt fra Iran til Danmark og hans vej gennem det danske asylsystem.
I dette forløb ser eleverne på, hvordan identitet skabes i Grønland. Eleverne skal arbejde med en dokumentarfilm om Grønland ud fra Giddens og Bourdieus begrebsverden.
Under temaet "national identitet" skal eleverne, med afsæt i tre dokumentarfilm om Grønland, undersøge forskelle og ligheder mellem os som mennesker.
I dette forløb skal eleverne arbejde med begrebet "magt", som et helt centralt begreb til at forstå, hvorfor et samfund udvikler sig i en bestemt retning.
Eleverne skal opnå forståelse for, at korruptionen påvirker den økonomiske og samfundsmæssige udvikling i udviklingslandene.
Eleverne får en forståelse for omfanget af den danske ulandsbistand og hvilke positive og negative effekter, ulandsbistanden kan have

Sider

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene