Eleverne får en forståelse for omfanget af den danske ulandsbistand og hvilke positive og negative effekter, ulandsbistanden kan have
Kategori
International økonomi
Samfundsfag
Tid

2-6 moduler à 90 min.

Udviklet i samarbejde mellem Globale Gymnasier, Transparency International Danmark og Batavia Media ApS.
Alle film, fotos og tekster på ”Korruption” er produceret af Batavia Media ApS for Danida og Undervisningsministeriet.

Formål
Eleverne skal opnå forståelse for, at korruptionen påvirker den økonomiske og samfundsmæssige udvikling i udviklingslandene. Eleverne skal desuden sammenligne udviklingslandes korruptionsniveau med andre lande, og se på hvordan udvalgte internationale organisationer arbejder med antikorruption. Eleverne får også en forståelse for omfanget af den danske ulandsbistand og hvilken negative og positive effekter, ulandsbistanden kan have.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 1: Afskaf fattigdom
Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Kernestof og centrale begreber:
Forløbet henvender sig til undervisning i samfundsfag på B – eller A-niveau og International økonomi B/A på HHX. Modulet kan både bruges selvstændigt eller i forbindelse med et forløb om demokrati, internationale samfundsforhold, globalisering og økonomisk udvikling.

Faglige mål:
- Undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold.
- Forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed.
- Formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af faglige begreber

Kernestof:
- Magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af retssystemet.
- Globalisering og samfundsudvikling.
- Aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt.

Materialer:
Film: Hvorfor stopper det ikke

Med udgangspunkt i fem film om korruption i udviklingslande med Ghana som case er der udarbejdet forløb til ungdomsuddannelserne, lærervejledninger og rollespil, som undersøger årsager til korruption og de konsekvenser, det har for samfundet og det enkelte menneske.
Alt materiale kan findes på Globale Gymnasiers Hjemmeside

Credits korruption.globalegymnasier.dk:
Instruktør og artikler: Aida Riberholt-Rischel
Foto Ghana: Aida Riberholt-Rischel
Foto Danmark: Andreas Hansen

Credits film:
Instruktør og producer: Aida Riberholt-Rischel
Videofotograf: René Nørballe Olsen, Andreas Hansen
Foto Ghana: Aida Riberholt-Rischel
Foto Danmark: Andreas Hansen
Speak: Amanda E. Rischel

 

Forløb

LÆR

Eleverne skal have set filmen Hvorfor stopper det ikke og gerne have arbejdet med begrebet ulandsbistand og årsagerne til, at der gives ulandsbistand, før de starter på at løse opgaverne.
Se f.eks. kapitel 31 i "Kurrer, International økonomi A", Systime, 2015.
 

GØR

Opgaveark:

I skal i grupper arbejde med følgende spørgsmål:

1. Danmark har i mange år arbejdet med udviklingsbistand.
- Undersøg omfanget af dansk udviklingsbistand.
- Hvad går pengene til?
- Hvor meget ulandsbistand giver Danmark, og hvilke landetyper prioriteres i den nuværende danske udviklingsbistand ”Retten til et bedre liv”?.
I kan med fordel bruge denne hjemmeside: http://korruption.globalegymnasier.dk/ og Udenrigsministeriets hjemmeside http://um.dk/da/danida

2. I filmen fortæller den dansk ambassadør i Ghana, hvad både Ghana og Danmark gør for at undgå, at den danske udviklingsstøtte forsvinder ned i de forkerte lommer.
- Hvilke initiativer er der konkret tale om?

3. Hvorfor giver lande udviklingsstøtte til andre lande?
- Er det humanitære, handelsmæssige, sikkerhedspolitiske eller kulturelle (tidligere kolononier) motiver, som ofte driver bistanden?
- I skal have konkrete eksempler med på ovenstående motiver og gerne fra andre lande end Danmark.

4. Der er ofte stor debat om ulandsbistanden og mange udviklingsøkonomer og politikere argumenterer for, at den ikke virker.
- Find artikler, som afspejler forskellige holdninger til udviklingsbistanden.
- Hvilke argumenter er der for og imod udviklingsbistand, og hvilke fløje i dansk politik repræsenterer de forskellige synspunkter?

5. Hvad siger videnskaben til udviklingsbistanden - virker den?
- Google jer frem til nogle forskellige videnskabelige indlæg.

6. Der gives ofte udviklingsstøtte til lande, hvor korruption er et stort problem.
Det betyder, at udviklingsstøtten til tider forsvinder og havner i de forkerte lommer.
I 2012 forsvandt 75 millioner kroner givet fra EU til Uganda. EU trak sig, og den direkte støtte forsvandt.
- Hvilke dilemmaer giver korruption ift. at give udviklingsbistand?

 

DEL

Opsamlingen på arbejdsspørgsmålene kan f.eks. gennemgås i plenum på tavlen, afleveres som små gruppeprojekter, gennemføres som elevoplæg eller laves som nyhedsindslag f.eks. som Horisont på DR.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene