Intro­øvelse: Speeddating – Bliver verden bedre? (Samfundsfag) | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling
Eleverne diskuterer komplekse globale spørgsmål i grupper og får på den måde afprøvet deres forhåndsviden om verdens udviklingstilstand.
Kategori
Samfundsfag
Tid

1 time


Formål:
Elevernes refleksion om globale udfordringer igangsættes og nysgerrighed omkring FN's verdensmål for bæredygtig udvikling vækkes. Øvelsen kan fungere som introduktion til et videre forløb med verdensmålene. Den giver både lærer og elever indtryk af elevernes viden og holdninger, mens den udfordrer elevernes forforståelse af verdens udvikling.

Relation til bogen Bliver verden bedre?:
"Forord" s. 7
"Hvad er udvikling" s. 13-16

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Alle

 

Kernestof og centrale begreber:
Da det er en introøvelse, vil det være oplagt at vælge spørgsmål rettet mod det kernestof, som man vil arbejde videre med for eksempel politik eller økonomi i forhold til FN, verdensmålene og bæredygtig udvikling.

Materialer:
Print af spørgsmål på små sedler (downloades nederst på siden). Eventuelt print af målene som hænges op i klasselokalet.


Bogen Bliver verden bedre?


Øvelse


LÆR

Eleverne tager quizzen på side 8 i Bliver verden bedre? (men uden at få svarene, dem får de først efter øvelsen). De kan eventuelt også læse ”Forord” s. 7 og “Hvad er udvikling” s. 13-16 i Bliver verden bedre?, men det kan også være en fordel at lade eleverne læse afsnittene efterfølgende, for først at få et mere umiddelbart indtryk af deres viden og holdninger. De kan læse om de 17 verdensmål via verdensmålene.dk enten før eller efter øvelsen.

GØR


Eleverne står i 2 lange rækker eller i en "Cooperative Learning" dobbeltcirkel (to cirkler med en “indercirkel” og en “ydercirkel”), så de kan træde et skridt til siden og derved få en ny samtalepartner. Alternativt kan spørgsmålene uddeles som en to og to walk’n’talk øvelse, for at give mulighed for en mere dybdegående samtale om et par af spørgsmålene og skabe et rum for mere refleksion.

Spørgsmålene uddeles på små sedler (gang op i forhold til antal elever), så alle eleverne i den ene række/cirkel har et spørgsmål til at starte med. Det gør ikke noget, at eleverne får det samme spørgsmål mere end én gang, da det er med en ny samtalepartner. Efter et par minutters samtale roterer både spørgsmål og elever. Dette gentages i det omfang tiden tillader det. Alternativt læser læreren spørgsmålene højt for eleverne ét af gangen, så alle diskuterer det samme spørgsmål på samme tid.
Husk at opfordre eleverne til, at de alle deltager i diskussionen.

DEL

Afslut øvelsen med en generel diskussion af spørgsmålene:
Var det svære spørgsmål?
Hvilke(t) spørgsmål interesserede jer mest?
Hvad blev I overraskede over?

Giv eleverne svarene på quizzen som de tog i starten af timen og diskuter om de er blevet opmærksomme på nogen af deres egne forforståelser omkring udvikling. Gennemgå eventuelt alle spørgsmålene for et mere systematisk overblik over elevernes forhåndsviden.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber