fbpx Flygtningene kommer | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling
"Flygtningene kommer" er et videodilemmaspil, hvor eleverne kommer med på Farhads flugt fra Iran til Danmark og hans vej gennem det danske asylsystem.
Kategori
Samfundsfag
Tid

3-4 moduler à 90 min.

"Flygtningene kommer" er udviklet og produceret af Travers Media for Foreningen Levende Menneskerettigheder. Støttet af Dreyers Fond.

Formål:
"Flygtningene kommer" er et videodilemmaspil, hvor eleverne kommer med på Farhads flugt fra Iran til Danmark og hans vej gennem det danske asylsystem. Undervejs skal eleverne tage stilling til en række dilemmaer og til sidst skal de træffe afgørelse, om de mener Farhad bør tildeles asyl eller ej. Spillet er baseret på en virkelig asylsag.
Spillet kan bruges som en introduktion til et forløb om flygtningekrisen, globalisering og dansk flygtninge- og asylpolitik.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Verdensmål 17: Partnerskab for handling

Dilemmaspillet og de tilhørende elevøvelser understøtter fagets formål idet det bidrager til:
- ”forståelse af danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på udviklingen i det moderne samfund”
- ”…elevernes lyst og evne til at forholde sig til og deltage i den demokratiske debat og… engagere eleverne i forhold af betydning for demokratiet og samfundsudviklingen”
- At ”fremme elevernes selvstændighed og tillid til at kunne diskutere og tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger på et fagligt kvalificeret niveau”

Kernestof og centrale begreber:
Sociologi:
- Identitetsdannelse og socialisering
- Sociale og kulturelle forskelle

Politik:
- Politiske partier i Danmark og politiske ideologier
- Politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng

Faglige mål:
- ”anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå.”
- ”anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer ”
- ”undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale forhold”
- ”undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet”
- ”argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog”

Spillet og øvelserne relaterer til fagets didaktiske principper og arbejdsformer ved at tage udgangspunkt i flygtningekrisen, hvilket i høj grad er en aktuel samfundsmæssig problemstilling. I kraft af elevernes løbende valg og argumentation og i de tilhørerne elevøvelser lægges der ligeledes "vægt på den enkelte elevs muligheder for på et fagligt grundlag at fremføre egne synspunkter, argumenter og vurderinger.”

Materialer:
- Spillet findes på denne side
- Til spillet er der udviklet et ark med argumenter, der kan hjælpe diskussionen på vej
- Hent PDF med ordforklaring til nogle af de ord, der bruges i spillet her
- Udlændingeloven. Udgivet af danskelove.dk: https://danskelove.dk/udl%C3%A6ndingeloven
- Videoen The Danger of a Single Story, videoen skal bruges til elevøvelse 3 "Mediernes rolle"

 

Øvelse

LÆR

Spillets omdrejningspunkt er den aktuelle flygtningedebat, som både rummer danske og internationale samfundsforhold. At eleverne gennemgående driver spillet ved hjælp af deres holdninger, er en deltagelse i den demokratiske debat, som udrulles i de tilhørende elevøvelser. De medfølgende argumentationskort sikrer at eleveres stillingtagen udfordres, hvilket styrkes i de tilhørende øvelser.
Det vil være en fordel, hvis eleverne først er introduceret til begreber som f.eks. "globalisering", "asyl"/"asylpolitik" og "flygtninge"/"flygtningepolitik".

GØR

Om Spillet:

I spillet møder I Farhad, der er flygtet fra Iran. Fra det øjeblik han krydser grænsen til Danmark, skal I afgøre, hvordan han kan leve og integreres i Danmark. Hvor skal han bo? Hvad skal han lave? Hvad er hans asylmotiv? Og er hans motiver for at søge asyl troværdige?

Kort vejledning til spillet:

1. Tryk på “Spil” og du videresendes til spillets startside. Du skal via din smartphone enten downloade app’en "Dilemmademokratiet" eller gå ind på www.ddem.dk. Derefter skriver du den trecifrede kode, der er angivet på startsiden. Når alle elever har indtastet koden, kan du trykke start.

2. Når spillet har fremstillet et dilemma, pauser videoen automatisk. Vent med at trykke ”start med at stemme”. Nu skal I debattere for og imod i det fremstillede dilemma. Her benyttes det tilhørende ark, som kan give inspiration og sikre alsidighed i debatten.

3. Tryk ”Start med at stemme”. Nu aktiveres din smartphone og du kan stemme ud fra din personlige holdning. Således fortsætter spillet til alle dilemmaer er debatteret. Som afslutning vises en outro, der opsummerer og sætter et punktum for spillet.

Spil spillet her

DEL

Opsamling på spillet:

- Hent PDF med elevøvelse 1 "Speeddating" her. I øvelsen arbejder eleverne direkte med de dilemmaspørgsmål, der stilles undervejs i spillet.
- Hent PDF med elevøvelse 2 "Talkshow" her. Øvelsen er et rollespil, der handler om argumenter og holdninger inden for flygtninge- og asylområdet.
- Hent PDF med elevøvelse 3 "Mediernes rolle" her. Øvelsen inddrager eleverne i diskussioner om mediernes behandling af flygtningespørgsmålet.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene