Økonomisk ulighed:

Faglig mål (A-niveau):
̶  anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå.
̶ undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer globalt og diskutere løsninger herpå
- bearbejde dansk og fremmedsproget materiale  

Kernestof:
Økonomi
- velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen
̶  globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold
̶  makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.  

Min bedstemor og jeg

Faglig mål (A-niveau):
̶  anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå.  

Kernestof:
Sociologi
̶ identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark  

Introøvelser
Ingen ændringer!
 

Faren ved en ”single story”

Faglig mål (A-niveau):
̶  anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå.
- bearbejde dansk og fremmedsproget materiale  

Kernestof:
Sociologi
̶  identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande
̶  politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
 

Politik
̶ magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene  

International politik ̶ globalisering og samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin
Eleverne bliver bevidste om, at man kan skabe velfærd på forskellige måder rundt om i verden.
Eleverne bliver bevidste om, at der er en sammenhæng mellem staters styreformer, korruptionsniveau og velstand.
Eleverne stifter bekendtskab med måder at arbejde med ulighed, og forstår nogle af de mekanismer, der ligger bag økonomisk ulighed.
Hvordan så verden ud, da bedstemor eller bedstefar blev født? Hvordan så den ud, da far eller mor voksede op? Og hvordan ser den ud nu?
Eleverne diskuterer komplekse globale spørgsmål i grupper og får på den måde afprøvet deres forhåndsviden om verdens udviklingstilstand.
Ved hjælp af Virtual Reality kommer eleverne helt tæt på hverdagen i en flygtningelejr og får derigennem forståelse for et af verdens brændpunkter og behovet for globale løsninger.
En øvelse baseret på Chimamanda Adichie’s tale ”The Danger of a Single Story”, som handler om, hvordan vi skaber vores billeder af verden, og hvordan fordomme formes ud fra simplificerede historier.

Sider

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene