I Naturgeografi (B niveau og C niveau) på STX kan verdensmålene som tema være med til at løfte fagets formål om at eleverne skal opnå en struktureret og sammenhængende omverdensforståelse, så de kan forhold sig til aktuelle geofaglige emner såvel på lokalt som globalt niveau.
Ved inddragelse af verdensmålene i undervisningen i naturgeografi, får eleverne indblik i nogle af de mest aktuelle temaer vedrørende udfordringer og muligheder ifht. hvordan menneskets tilpasser sig, udnytter, regulerer, ændrer og forvalter natur og omverden, især med fokus på bæredygtig udvikling. Flere af målene sætter fokus på aktuelle og relevante naturgeografiske emner som vandforbrug, bæredygtig energi, klimaforandringer og produktion. Inddragelse af de 17 verdensmål, kan således være med til at understøtte naturgeografi-undervisningen, i arbejdet med at gøre eleverne i stand til at analysere naturen og menneskets omgivelser samt forholde sig til / deltage i den aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner i henhold til fagets faglige mål og indhold.

Eksempler på verdensmål relateret til kernestof i naturgeografi:

Naturgeografi B niveau:
- Vandressourcer, deres udnyttelse og forvaltning har en klar sammenhæng til verdensmål 6 vand og sanitet.
- I undervisningen om klimaets betydning for menneskers livsvilkår og klimaændringer kan en række mål inddrages. For eksempel mål 11 bæredygtige byer og lokalsamfund og mål 13 klima-indsats.
- Mål 7 bæredygtig energi er oplagt at inddrage i relation til et undervisningstema om vedvarende og ikke-vedvarende energiressourcer.
- Produktion og dens afhængighed af teknologisk udvikling og ressource-grundlag, økonomi, kultur- og befolkningsforhold går godt i spænd med mål 12 ansvarligt forbrug og produktion og mål 9 industri, innovation og infrastruktur.

Naturgeografi C niveau:
- Vandressourcer, deres udnyttelse og forvaltning har en klar sammenhæng til verdensmål 6 vand og sanitet.
- I undervisningen om klimaets betydning for menneskers livsvilkår og klimaændringer kan en række mål inddrages. For eksempel mål 11 bæredygtige byer og lokalsamfund og mål 13 klima-indsats.

Hvordan kan solceller medvirke til at løse Afrikas og Europas energiforsyning?
Eleverne lærer om hvad unge i Malawi gør for at forholde sig til klimaforandringerne og relaterer det til verdensmålene for bæredygtig udvikling.
Hvordan så verden ud, da bedstemor eller bedstefar blev født? Hvordan så den ud, da far eller mor voksede op? Og hvordan ser den ud nu?
Eleverne diskuterer komplekse globale spørgsmål i grupper og får på den måde afprøvet deres forhåndsviden om verdens udviklingstilstand.
Udviklingen i verden foregår meget forskelligt både mellem og i forskellige lande og regioner. Nogen gange er der endda store forskelle inden for samme kvarter.
Hvordan ser dit madforbrug ud i løbet af en uge? Hvad afgør egentlig hvor meget, og hvad vi spiser? Hvor bæredygtigt er dit forbrug?

Sider

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene