I dette forløb skal eleverne undersøge, hvad corona-virusset betyder for verden.
Kategori
Naturgeografi
Tid

2-3 moduler à 90 min.

Udarbejdet af Anton Bob Bischoff, Albertslund/Vestskoven Gymnasium.

Formål:
Siden december 2019 har en ny variant af Corona-virusset (den nye version kaldes nCov, COVID-19, WuFlu og lignende) fyldt meget i mediebilledet! Det er den samme familie af virus, der gav os MERS (2013) og SARS (2003). I dette forløb skal eleverne undersøge, hvad den seneste version betyder for verden.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Kernestof og centrale begreber:
Forløbet passer til Naturgeografi C- eller B-niveau.
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Faglige mål:
- benytte fagets fagsprog, såvel mundtligt som skriftligt
- identificere, genkende og klassificere rumlige mønstre
- udvælge og anvende digitale kort, geoinformation samt andre geofaglige repræsentationsformer
- give en beskrivelse af udviklingsforløb og processer i naturen og menneskets omgivelser baseret på empiriske data og observationer.
- forstå og kritisk anvende geofaglige modeller og enkle matematiske modeller som repræsentationer af virkeligheden.

Materialer:
Se vedhæftede arbejdsark under "materialer til download".
Artiklen til Geonyt kan bruges som en vejledning til forløbet.
OBS: Opgaverne er formuleret, som værende under den tidlige udvikling af Corona, og de bør derfor tilpasses den aktuelle situation, når de tages i brug.

 

Forløb

LÆR

Forløbet undersøger, hvad corona-virusset har af konsekvenser på verdensplan. I den første besvarelse skal eleverne gætte, før de får mulighed for at svare rigtigt på alle spørgsmålene - dette er for at se, hvordan deres opfattelse af et udbrud, som dette er, før de har sat sig ordentligt ind i det og kun har fulgt løs med i medierne. I besvarelsen af opgaverne skal eleverne forstå omfanget, spredningen, hvem der er mest udsat, forstå konsekvenserne og sammenligne med MERS og SARS.

 

GØR

Del 1: Coronavirus (COVID-19)

(Download arbejdsark nederst på siden)
Forløbet har følgende overskrifter:
1. Hvad ved I egentlig om virusset?
2. Spredning af et virus
3. Lad os sætte tal på
4. Hvem er i størst fare?
5. Lidt mere overblik og perspektiv
6. Afledte konsekvenser
7. Sammenligning med MERS og SARS
 

Del 2: Coronavirus (COVID-19) 2.0

(Download arbejdsark (Opfølgning) nederst på siden)
Forløbet har følgende overskrifter:
1. Hvordan har udviklingen været siden torsdag?
2. Udviklingen siden udbruddet, Kina i forhold til resten af verden.
3. OurWorldInData
4. Afledte effekter
5. Smuk data

DEL

Afslutning

(Se særskilt arbejdsark under "Materialer til download)
Produktet fra denne opgave er en Screencast, hvor eleverne gennemgår en præsentation, de har lavet og som gennemgår deres ”Case”.
Eleverne skal til sidst i undervisningen rette hinandens Screencasts/besvarelser, så de skal lægges på youtube eller lignende, hvor de kan findes.
Forløbet har følgende overskrifter:
1. Afledte effekter
2. Udviklingen som du har set den ske
3. Dødelighed
4. Fordoblingstider

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene