Førstehåndsvidner til klimaforandringerne
Klimavidner
Kategori
Naturgeografi
Tid

1 modul à 90 min.

Formål:
Fangerne i Siorapaluk mærker klimaforandringerne på egen krop. Eleverne skal møde en række beboere i den lille bygd Siorapaluk i det nordligste Grønland. Filmene beskriver forskellige bekymringer om de ændringer, de har mærket de seneste årtier. Hvilken slags ændringer oplever beboerne, og er alle bekymringerne relaterede til klimaet?

Relation til bogen Bliver verden bedre?
Læs side 65-69 i bogen Bliver verden bedre?

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling: 
Verdensmål 13: Klimaindsats

Kernestof og centrale begreber: 
Kernestof:

- Det globale vindsystem og klimasystemet herunder klimazoner og plantebælter
- Klimaets betydning for produktion og menneskers grundlæggende livsvilkår
- Klimaændringer og samfundsudviklingens klimapåvirkning
- Bæredygtig udvikling under forskellige natur- og samfundsforhold, herunder forbrugs- og produktionsmønstre.
- FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Centrale begreber:
- Klimaforandringer
- Klimatilpasning
- Årsager til klimaforandringer.

Materialer:
- Læs om mål 13: http://www.verdensmaalene.dk//maal/13
- Fortællinger om klimaforandringerne i det nordligste Grønland - førstehåndsvidner til klimaforandringer i Arktis lavet af WWF Danmark.
- https://www.youtube.com/results?search_query=klimavidner+siorapaluk
- Eller her: https://www.wwf.dk/wwfs_arbejde/gronland_og_arktis/
- https://nsidc.org/arcticseaicenews/ - side om isudbredelse i Arktis. National Snow and Ice Data Center.
- Gængse lærebøger i naturgeografi

 

 

Øvelse

LÆR

- Om strålingsbalancen og betydningen af tilstedeværelsen af sne og is
- Hvad er albedo?
- Hvad er tilbagekoblingsmekanismer?
- Hvilken effekt har en positiv tilbagekobling på klimaet?
- Hvordan har havstrømme indflydelse på isafsmeltningen i Arktis?

GØR

- Undersøg, hvor meget havis der er forsvundet om sommeren i Det Arktiske Ocean: https://nsidc.org/arcticseaicenews/.
- Find grafer på siden, der viser noget om isens udbredelse i Arktis, og svar på nedenstående spørgsmål:
   Hvad er der sket med arealet af is om sommeren?
   Hvad er der sket med arealet af is om vinteren?
   Hvad er der sket med volumen af is i Det Arktiske Ocean?

- Del eleverne ind i grupper, der ser hver deres klip med klimavidnerne fra Siorapaluk, som har oplevet klimaforandringerne på egen krop: https://www.youtube.com/results?search_query=klimavidner+siorapaluk
- Hver gruppe noterer de ændringer og bekymringer, der gøres rede for i klippet.
- Hvorfor er havisen så vigtig for beboerne i Siorapaluk?
- Giv eksempler på ændringer og bekymringer, der ikke er direkte klimarelaterede.
- Beskriv og forklar årsagerne til de klimarelaterede ændringer.
- Diskuter, hvordan øjenvidneberetninger kan benyttes i klimadebatten, og hvor troværdige de er. Ville du basere en dyr grøn omstilling på øjenvidneberetninger?

DEL

De væsentligste pointer fra de enkelte filmklip præsenteres for de andre grupper. Diskuter, om alle de noterede ændringer er relaterede til havis. Skal der andet til end øjenvidneberetninger?

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene