Årsager til mikroplast i verdenshavene og plastikøer
Kategori
Naturgeografi
Tid

1-2 moduler à 90 min.

Formål:
Eleverne skal lære om årsagerne til, at der er mikroplast i verdenshavene, og hvorfor plastikken samler sig i såkaldte plastik-øer. I øvelsen skal eleverne lave et forsøg med mikroplast i en opvaskebalje og forsøget til det globale vindsystem og de deraf afledte havstrømme.

Relation til bogen Bliver verden bedre?
Læs side 65-69 (Miljømæssig bæredygtighed og klima)

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur
Verdensmål 12: Ansvarlig forbrug og produktion
Verdensmål 14: Livet i havet

Kernestof og centrale begreber:
Kernestof:

- Klima og vejrs betydning for menneskets livsvilkår
- Det globale vindsystem og klimasystemet, herunder klimazoner og plantebælter
- Klimaets betydning for produktion og menneskers grundlæggende livsvilkår
- Klimaændringer og samfundsudviklingens klimapåvirkning
- Innovation, bæredygtighed og ressourceforvaltning
- Bæredygtig udvikling under forskellige natur- og samfundsforhold, herunder forbrugs- og produktionsmønstre
- FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Centrale begreber:
- Det globale vindsystem
- Havstrømme.

Materialer:
Læs indledningen: http://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene
Læs også om verdensmål 14 http://www.verdensmaalene.dk//maal/14

3 film, der kan ses som introduktion til problemstillingen.
https://www.youtube.com/watch?v=7eivTQkBYvo – ”En Verden Af Plastik": Introduktion (undervisningsfilm 1). Plastic Change
https://www.youtube.com/watch?v=9cKmFFKCP_E - "En Verden Af Plastik": Hvor bliver plastikken af? (undervisningsfilm 2). Plastic Change
https://www.youtube.com/watch?v=cfHPfsf3LAU – Hawaii drukner i plastik. Plastic Change

 

Øvelse

 

LÆR

Kort øvelsesintro:
Der har de seneste år været øget fokus på mikroplastik i verdenshavene. Men hvorfor samles plastikken i store plastik-øer i de store oceaner, og kan man undgå plastik-øer i fremtiden? I denne øvelse skal eleverne undersøge, hvorfor mikroplastik samles i plastik-øer som følge af det globale vindsystem.

Læs om det globale vindsystem i gængse lærebøger i naturgeografi eller på DMI’s hjemmeside.
Læs på nettet om årsager til, at der er plastik i verdenshavene.

GØR

- Svar ud fra ovenstående under Lær på følgende spørgsmål:
   Hvor er der plastik i verdenshavene?
   Hvorfor er der plastik i verdenshavene?
   Hvor kommer alt plastikken fra?
   Hvilken betydning har plast for livet i verdenshavene?
- Brug det globale vindsystem og havstrømme til at forklare placeringen af plastik-øerne.
- Forsøg at lave en “plastik-ø” i en opvaskebalje med hjælp fra en hårtørrer - se øvelsesvejledning (materialer til download).
- Undersøg og diskuter løsninger for at undgå plastik i verdenshavene.

DEL

Svarene gennemgås i klassen, og eleverne forklarer, hvordan forsøget passer med (og ikke passer med) placeringen af plastik-øerne i verdenshavene. Det (eller de) bedste forslag til at undgå plastik i verdenshavene printes ud og hænges op på klassens tavle.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene