fbpx Råstoffer i mobilen | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling
Hvor kommer råstofferne i mobiltelefonen fra?
Foto: Walter Bibikow - Polfoto
Kategori
Naturgeografi
Tid

2-3 moduler (3-4 timer) til selve øvelsen.

Formål: Øvelsen går ud på at lære, hvor råstofferne i mobiltelefonen kommer fra samt, hvilke problemstillinger der knytter sig til disse råstoffer[LS1] .

 

Relation til bogen Bliver verden bedre?
Side 90-94; FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

 

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling: 
Mål: 12 (ansvarligt forbrug og produktion), 8 (økonomisk vækst) og 9 (innovation).

 

Kernestof og væsentlige begreber

Kernestof (Naturgeografi B)

  • - Geologiske processer og menneskers anvendelse af ressourcer, herunder bjergarters kredsløb og stofstrømme
  • - Regionale og globale mønstre i levevilkår, produktion, ressourceforbrug og emissioner, herunder planlægning og regulering
  • - Jordens energiressourcer, herunder energistrømme, -teknologier og -forbrug til produktion, handel og transport
  • - Teknologiudvikling under forskellige natur- og samfundsforhold, herunder teknologiernes betydning for de menneskeskabte stofstrømme og menneskers levevilkår.

Væsentlige begreber: bæredygtig produktion og forbrug.

Materialer:
- Blod i mobilen: http://hval.dk/mitcfu/login/ - log ind (UNI-Login) - søg på Blod i Mobilen.
- Film af Frank Piasecki Poulsen - vist på DR2.
- Gængse lærebøger i naturgeografi - afsnit om geologiske råstoffer og mineraler. 

 

http://mima.geus.dk/ - bla. film om forskellige råstoffer i mobilen. GEUS. http://www.compoundchem.com/2014/02/19/the-chemical-elements-of-a-smartp... Hvilke kemiske komponenter består mobiltelefon af? Compound Interest.

 

Geoviden #4 2012: Mineralske Råstoffer: http://geocenter.dk/xpdf/geoviden-4-2012.pdf

 

Øvelse


Introduktion:

Øvelsen går ud på at lære, hvor råstofferne i mobiltelefonen kommer fra samt, hvilke problemstillinger der knytter sig til disse råstoffer.


LÆR

- Lær om begrebet bæredygtighed
- Hvordan dannes råstoffer i forbindelse med pladetektoniske bevægelser - se fx Geoviden #4 2012: Mineralske Råstoffer: http://geocenter.dk/xpdf/geoviden-4-2012.pdf
- Fokuser på, hvordan hydrotermale årer dannes samt opkoncentration fra lav til høj lødighed.
- Lær om værdiforøgelse fra råstoffet produceres til produktet (mobiltelefonen) er færdigt.
- Lær om værdikæder


GØR

Se udsendelsen “Blod i mobilen” Film af Frank Piasecki Poulsen - vist på DR2.

- Lav et flow-diagram, der viser, hvordan råstofferne, ud fra de oplysninger der gives i filmen, gradvist stiger i pris fra salget af det råstof, der findes i minen, til mobilen sælges i butikkerne - en såkaldt værdikæde.
- Hvem tjener mest på råstofferne - minearbejderen eller mobilproducenten?
- Undersøg, hvorfor det er vigtigt med så mange forskellige råstoffer i en mobiltelefon - se film på http://mima.geus.dk/
- Diskuter, hvordan produktionen af en mobiltelefon kan gøres mere bæredygtig.
- Hvad kan du gøre for at fremme denne proces?
- Diskuter, hvilke verdensmål der berøres i denne case - og hvordan de berørte mål hænger sammen. Diskuter desuden, hvad man kan gøre for, at alle tre dele af bæredygtighedsbegrebet tilgodeses i denne case.

DEL

Klassediskussion om hvad man kan gøre for at fremme bæredygtig brug af råstoffer og mobiltelefoner. De bedste forslag hænges op på klassens tavle, og hvis der er et skoleblad, kan eleverne skrive en artikel hertil.


Materialer til download:
Geoviden #4 2012: Mineralske Råstoffer: http://geocenter.dk/xpdf/geoviden-4-2012.pdf

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene