Betydningen af rent drikkevand i Afrika
Rebecca Blackwell - AP - POLFOTO
Kategori
Naturgeografi
Tid

1-2 moduler à 90 min.

Formål:
At opnå kendskab til hvor mange personer, der har adgang til rent drikkevand i udvalgte lande i Afrika, og hvilken betydning det har for sundhedstilstanden i disse lande.

Relation til bogen Bliver verden bedre?
Læs side 13-19, 65-69 og 90-94
Læs tabellerne side 22 og 24 - er der sket fremgang mellem 2000 og 2015?

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 1: Afskaf fattigdom
Verdensmål 2: Stop sult
Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
Verdensmål 6: Rent vand og sanitet
Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion
Verdensmål 15 Livet på land

Kernestof og centrale begreber:
- Vandets kredsløb, herunder grundvandsdannelse samt udnyttelse af vandressourcer
- Klimaets betydning for produktion og menneskers grundlæggende livsvilkår
- Teknologiudvikling under forskellige natur- og samfundsforhold
- FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Materialer: 
Læs indledningen: http://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene
Læs om verdensmål 6 - rent vand og sanitet: http://www.verdensmaalene.dk//maal/6
Afsnit i gængse naturgeografibøger om vand, nedbør (særligt ITK) og nedbørsfordeling.
GEBU - grøn energi til bæredygtig udvikling - en film om, hvordan vandpumper kan hjælpe folk i tørre egne af Kenya (3 min.): https://youtu.be/l0jmqryQ1Nc
Hvor er der vandmangel (FN)?: http://www.un.org/waterforlifedecade/images/scarcity/2013_scarcity_graph...
Public data: https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_
Filmen Rent vand https://vimeo.com/110459818 (2 min). MoBo Communication og Tydelig Film.

Materialer til download:
http://www.un.org/waterforlifedecade/images/scarcity/2013_scarcity_graph...

 

Øvelse

LÆR

Introduktion:
Målet er, at alle skal have adgang til rent vand – men hvor kommer vandet fra? I naturgeografi ser vi på de processer, der kan medvirke til, at alle får rent drikkevand. Men hvor mange har egentlig adgang til rent drikkevand? I denne øvelse skal eleverne gennem Googles database “Public data” undersøge, hvor der er vandmangel, og hvilken sammenhæng der er mellem adgangen til rent drikkevand og sundhedstilstanden i forskellige lande.

- Læs i gængse lærebøger i naturgeografi om adgang til rent vand forskellige steder i verden samt om, hvorfor der er vandmangel nogle steder.
- Hvordan er sammenhængen mellem det globale vindsystem og områder med konstant vandmangel?
 

 

GØR

- Del klassen i grupper, der hver arbejder med hver sit land, der forventes at have mangel på vand.
- De enkelte grupper undersøger, hvor der er vandmangel ud fra denne figur: http://www.un.org/waterforlifedecade/images/scarcity/2013_scarcity_graph...
- Gå ind på https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_, og undersøg befolkningens adgang til rent drikkevand og sanitet, og hvordan forholdene har ændret sig.

→ Vælg dit land ved at sætte flueben i boksen ud for landet (fjern først flueben i Verden).
→ Vælg kategorien sundhed
→ Forbedrede sanitære faciliteter (% med adgang)
→ Forbedret vandforsyning (% med adgang)
→ Diarrébehandling, dødelighed under 5 år
→ Befolkningstallet.

- Find selv fem andre parametre, der kan medvirke til at forklare vigtigheden af god vandforsyning og velfungerende sanitære forhold og tilhørende sygdomme.
- Præsenter resultaterne, og diskuter sammenhængen mellem de enkelte kategorier.
     - Hvordan har udviklingen inden for de enkelte kategorier været?
     - Er der en positiv eller negativ udvikling i det valgte land?
     - Find forklaringer på en eventuel negativ udvikling.
     - Diskuter, hvad der kan gøres for, at alle kan opnå adgang til rent vand og velfungerende sanitet – se evt. forslag på http://www.verdensmaalene.dk//maal/6
     - Er der noget i det pågældende land, der kan modvirke/medvirke til at situationen forbedres?

- Fælles opsamling i klassen.
- Diskuter, hvorfor en case om drikkevand berører følgende af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling: 6 (rent vand), 1 (afskaf fattigdom), 2 (stop sult), 3 (sundhed og trivsel), 8 (økonomisk vækst), 10 (mindre ulighed), 12 (ansvarlig forbrug og produktion) og 15 (livet på land).
- Diskuter, om det er realistisk at opnå målene om at:
       Inden 2030 skal der opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle.
       Inden 2030 skal der opnås lige adgang til egnet sanitet og hygiejne for alle samt ordentlige toiletforhold for alle, men være særlig opmærksomhed på kvinder og pigers behov og på mennesker i sårbare situationer.

 

 

DEL

Hver gruppe præsenterer et lands udvikling inden for vand, sanitet og sundhed i en PowerPoint eller på en planche. Resultaterne diskuteres i plenum.

 

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene