I dette forløb skal eleverne arbejde med historiebevidsthed og erindringer og undersøge, hvordan erindrenger farves af vores fortolkninger af verden.
Kategori
Historie
Tid

2-4 moduler à 90 min.

"Levende Grønland" er skabt af Bullitt Film og Ánorâk Film i samarbejde med Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs. © Bullitt Film og Ánorâk Film, 2020.

Formål:
I dette forløb skal eleverne arbejde med historiebevidsthed og erindringer. De skal med udgangspunkt i tre dokumentarfilm om Grønland undersøge, hvordan erindringer ændrer sig også med tiden, og hvordan de farves af vores fortolkninger af verden.

Dette forløb bidrager sammen med tre andre forløb til historiefaget med materiale og film om Grønland under teamerne "historiebrug", "metode" og "identitet". Desuden er der udviklet materiale til dansk, samfundsfag, mediefag, musik og design, så det er oplagt at inddrage materialet i et fællesfagligt forløb.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Verdensmål 17: Partnerskab for handling

Kernestof og centrale begreber:
- stats- og nationsdannelser, herunder Danmarks
- historiebrug og -formidling
- historiefaglige teorier og metoder

Faglige mål:
- redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
- redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
- analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne
- reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
- anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
- opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden

Materialer:
Alt materialet ligger samlet på Levende Grønlands "hjemmeside". Her finder man både lærervejledninger, film, baggrundsinformation m.m.

Til dette forløb anbefales følgende materiale:
- Lærervejledning
- Tidslinje: Grønlands historie
- Fakta om Grønland
- Temaafsnittet om erindringer og historiebevidsthed

Dokumentarfilm:
- Sumé - lyden af en revolution. Se filmen på "Filmcentralen"
- Lykkelænder. Se filmen på "Filmcentralen"
- Håbets Ø. Se filmen på "Filmcentralen"

OBS: Man behøver ikke at se filmene i helhed eller arbejde med alle tre film. Opgaverne suppleres med understøttende filmklip som gør det muligt at arbejde med materialet uden først at have set hele filmen.

LÆR

1. Start med at klæde eleverne på ift. den grundlæggende viden om Grønland.
Materialet er at finde her på "Levende Grønland" via følgende links:
- Fakta om Grønland: https://www.levendegronland.dk/da/fakta-om-groenland/
- Grønlands historie - Tidslinje: https://www.levendegronland.dk/da/historie/tidslinje/
- Derudover er der forslag til yderligere læsning under "Links og litteratur": https://www.levendegronland.dk/da/historie/links-og-litteratur/
- Eleverne skal desuden læse temaafsnittet om erindringer og historiebevidsthed: https://www.levendegronland.dk/da/historie/erindringer/.

2: Lad eleverne se filmklippene fra de tre forskellige film og lad dem besvare arbejdsspørgsmålene. Eleverne kan se dem individuelt eller i grupper. Enten ser hele klassen de samme filmklip, eller også fordeles filmene mellem grupperne/eleverne.

3: Eleverne formidler deres analyser til resten af klassen (se under "Del").

GØR

Opgaver til Sumé

Opgave 1: Individuelle erindringer
"Sumés" forsanger, Malik Høegh, og guitarist, Per Berthelsen, var især de to personer der tegnede "Sumé". I klippet beskriver de deres venskab og deres forhold til budskabet i "Sumés" tekster.
1. Se klippene under opgave 1: https://www.levendegronland.dk/da/historie/erindringer/opgaver-til-sum%C....
2. Hvordan erindrer de hver især forskelligt?
3. Hvilket "Sumé" beskriver de hver især?
4. Ud fra den måde de erindrer på, hvordan vurderer I, at de hver især forholder sig til spørgsmålet om Grønlands selvstændighed i dag.

Opgave 2: Historiebevidsthed
1. Se det første klip under opgave 2: https://www.levendegronland.dk/da/historie/erindringer/opgaver-til-sum%C....
2. Brug begreberne fra temaet ’Erindring’ til at beskrive dette klip: https://www.levendegronland.dk/da/historie/erindringer/.
3. Hvorfor kan "Sumés" musik så mange år senere få tårerne frem i øjnene hos bandets tidligere manager, Erno Aronsen?
4. Hvad signalerer han med den løftede knyttede næve?
5. Se andet klip under opgave 2: https://www.levendegronland.dk/da/historie/erindringer/opgaver-til-sum%C....
6. Klippet er udtryk for en lille historie, som i filmen bruges til at fortælle en større. Brug begreberne fra temaet ’Erindring’ til at beskrive dette klip: https://www.levendegronland.dk/da/historie/erindringer/.
7. Hvorfor tror I, at "Sumés" forsanger, Malik Høegh, vælger at fortælle netop denne historie?
8. Hvad symboliserer lysene i København i fortællingen?
9. Diskuter, hvorfor netop denne fortælling er taget med i filmen.
10. Overvej, hvordan Malik Høeghs erindring er præget af de senere historiske begivenheder i Grønland.

Opgave 3: Erindringsfællesskab
1. Se klippet under opgave 3: https://www.levendegronland.dk/da/historie/erindringer/opgaver-til-sum%C....
2. Brug begreberne fra temaet ’Erindring’ til at beskrive dette klip: https://www.levendegronland.dk/da/historie/erindringer/
3. Hvilket næste skridt mener Lise Hegelund, at de blev klar til at tage?
4. Hvilket erindringsfællesskab taler hun om, når hun siger ’vi’?
5. Overvej, hvordan Lise Hegelunds erindringer er præget af de senere historiske begivenheder i Grønland.

Opgave 4: Sangtekst
1. Læs teksten til "Sumé"s sang "Takornartaq"/"Den fremmede": https://www.levendegronland.dk/media/1230/takornartaq-sangtekst-sum%C3%A....
2. Brug begreberne fra temaet ’Erindring’ til at beskrive teksten:https://www.levendegronland.dk/da/historie/erindringer/.
3. Hvilke historiske begivenheder refereres der til i sangteksten? Kig evt. i tidslinjen: https://www.levendegronland.dk/da/historie/tidslinje/.
4. Beskriv den historiebevidsthed, som kommer til udtryk i sangteksten. Hvilke forventninger til fremtiden rummer teksten?
5. Hvilket erindringsfællesskab giver sangen udtryk for?
6. Kan I komme på andre sangtekster, som fastholder erindring på tilsvarende måde?

Opgave 5: Interview med filmens instruktør Inuk Silis Høegh
1. Se klippet under opgave 5: https://www.levendegronland.dk/da/historie/erindringer/opgaver-til-sum%C....
2. Brug begreberne fra temaet ’Erindring’ til at sætte ord på instruktørens intention med filmen: https://www.levendegronland.dk/da/historie/erindringer/.
3. Hvilket erindringsfællesskab taler han om i forbindelse med sin beskrivelse af sangen "Inuit Nunaat"?
4. Hvordan beskriver han sammenhængen mellem fortid, nutid og fremtid?
5. Hvilken betydning har det haft for ham at opdage, at han selv var med til demonstration i 1970’erne i barnevogn?
6. Diskuter følgende spørgsmål: Kan man sige, at filmen "Sumé – Lyden af en revolution" samlet set formulerer et immaterielt erindringssted? Begrund jeres svar.

Opgaver til Lykkelænder

Opgave 1: Erindringssteder
"Lykkelænder" har mange eksempler på materielle og immaterielle erindringssteder.
1. Kig på billederne og vælg et eller flere af erindringsstederne fra filmen og analysér dem efter denne model til billedanalyse: https://www.levendegronland.dk/media/1231/analysemodel_erindringssteder.pdf
Billederne finder du under opgave 1: https://www.levendegronland.dk/da/historie/erindringer/opgaver-til-lykke....
2. Find eksempler fra filmen på nye erindringssteder om Grønland/grønlændere, som filmen forsøger at skabe.
Filmen finder du på Filmcentralen: https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/lykkelaender.

Opgave 2: Interview med filmens instruktør Lasse Lau
1. Se klippet under opgave 2: https://www.levendegronland.dk/da/historie/erindringer/opgaver-til-lykke....
2. Brug begreberne fra temaet ’Erindringer’ til at sætte ord på instruktørens intention med filmen: https://www.levendegronland.dk/da/historie/erindringer/.
3. Hvad mener han med ’repræsentationskrise’?
4. Hvad mener han med ’privilegeret uvidenhed’?
5. Hvordan bruger han begreberne ’skyld’ og ’nysgerrighed’?
6. Diskuter følgende spørgsmål: Kan man sige, at filmen "Lykkelænder" samlet set formulerer et immaterielt erindringssted? Begrund jeres svar.

Opgaver til Håbets Ø

Opgave 1: Små og store fortællinger
I filmen "Håbets Ø" er der mange små fortællinger, som symbolsk kan placeres i en større sammenhæng. Ved første øjekast er de fortællinger om personer, men ved nærmere analyse kan man se, at de faktisk også handler om Grønlands fremtid. For eksempel da tre piger i en scene går forbi en fjerde pige, der sidder og venter i et busskur. De spørger hende, hvad hun laver, og da hun svarer: ”Venter”, går de grinende videre. Scenen refererer symbolsk til det, som hele filmen handler om: Nemlig at vente. Filmen rejser spørgsmål som: Hvordan udvikler man sig som menneske, lokalsamfund og nation? Skal udviklingen komme udefra, eller skal man selv tage hånd om den? Filmens undertitel på filmplakaten lyder for eksempel: ”Hvor længe skal man vente på sin egen fremtid?” Og det er disse spørgsmål, som den korte scene i busskuret refererer til.
1. Se første klip under opgave 1: https://www.levendegronland.dk/da/historie/erindringer/opgaver-til-haabe....
2. Hvad er den symbolske betydning af saunascenen? Brug begreberne fra temaet ’Erindringer’ til at sætte ord på denne sekvens fra filmen: https://www.levendegronland.dk/da/historie/erindringer/.
3. Hvorfor tror I, filminstruktørerne har valgt at vise denne sekvens?
4. Hvordan fortolkes Grønlands fremtid i denne sekvens?
5. Hvilken fortolkning af fortiden ligger til grund for denne forventning til fremtiden?
6. Se andet klip under opgave 1: https://www.levendegronland.dk/da/historie/erindringer/opgaver-til-haabe....
7. Hvad er den symbolske betydning af dåbsscenen? Brug begreberne fra temaet ’Erindringer’ til at sætte ord på denne sekvens fra filmen: https://www.levendegronland.dk/da/historie/erindringer/.
8. Hvorfor tror I, filminstruktørerne har valgt at vise denne sekvens?
9. Hvordan fortolkes Grønlands fremtid i denne sekvens?
10. Hvilken fortolkning af fortiden ligger til grund for denne forventning til fremtiden?

Opgave 2: Interview med filmens instruktører Sturla Pilskog og Sidse T. Larsen
1. Se klippet under opgave 2: https://www.levendegronland.dk/da/historie/erindringer/opgaver-til-haabe....
2. Brug begreberne fra temaet ’Erindringer’ til at sætte ord på instruktørernes intention med filmen: https://www.levendegronland.dk/da/historie/erindringer/.
3. Hvordan beskriver de forskellen på deres forestillinger og den virkelighed, de mødte i Maniitsoq?
4. Hvorfor har det været så vigtigt for dem at lade almindelige mennesker fortælle historien?
5. Diskuter følgende spørgsmål: Kan man sige, at filmen "Håbets Ø" samlet set formulerer et immaterielt erindringssted? Begrund jeres svar.

DEL

I grupper samler og deler eleverne deres besvarelser i matrixgrupper eller laver en videobesvarelse med skærmoptagelser/stillbilleder. Videoen kan deles i en YouTube- eller Facebookgruppe, på Googledrev el. lign.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene