Lad eleverne spille et dilemmaspil om nyhedsformidling i en globaliseret verden, der styrker elevernes kritiske analyse af mediedækningen.
Kategori
Historie
Tid

2-4 moduler à 90 min.

"Den vigtigste historie" er fundraiset, udviklet og produceret af Travers Media for Foreningen Levende Menneskerettigheder og støttet af Udenrigsministeriets Oplysningsbevilling.

Formål:
"Den Vigtigste Historie" er et dilemmaspil om nyhedsformidling i en globaliseret verden. Journalisters valg af historier og formidling af dem skaber borgernes verdensbillede. Men som journalist kan man ikke fortælle alt fra hele verden - så hvad er vigtigst? I "Den Vigtigste Historie" møder eleverne en række erfarne danske og internationale journalister, som deler dilemmaer fra deres professionelle liv.
Eleverne får styrket deres kildekritiske kompetencer ved efterfølgende at reflektere over kildernes og historiernes repræsentativitet og tendens.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 1: Afskaf fattigdom
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Verdensmål 17: Partnerskab for handling

Kernestof og centrale begreber:
- historiebrug og -formidling
- historiefaglige teorier og metoder

Faglige mål:
- reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
- anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
- opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden

Materialer:
- Spillet findes på denne side
- Til spillet er der udviklet et ark med argumenter, der kan hjælpe diskussionen på vej
- På denne side findes information om konstruktiv journalistik

 

 

Øvelse

LÆR

Spillet kan bruges i et forløb om historisk metode. Det vil være en fordel, hvis eleverne først er blevet introduceret til de kildekritiske begreber og værktøjer, herunder repræsentativitet, ophavssituation og tendens.

Dilemmaerne lægger op til en diskussion om journalistik, medieansvar, globalisering og refleksion over, hvordan vores opfattelse af verden dannes. Der er ingen rigtige svar, men vigtige argumenter og refleksioner i vejen mod et retvisende billede af verden. Når eleverne har diskuteret og truffet deres valg, fortæller journalisterne om deres egne refleksioner og hvilket valg, de selv traf.

GØR

Kort vejledning til spillet:

1. Tryk på “Spil” og I videresendes til spillets startside. I skal via jeres smartphones enten downloade app’en "Dilemmademokratiet" eller gå ind på www.ddem.dk. Derefter skriver I den trecifrede kode, der er angivet på jeres startside. Når alle har indtastet koden, kan I trykke start.

2. Når spillet har fremstillet et dilemma, pauser videoen automatisk. Vent med at trykke ”start med at stemme”. Nu skal I debattere for og imod i det fremstillede dilemma. Her benyttes det tilhørende argument-ark, som kan give inspiration og sikre alsidighed i debatten.

3. Tryk ”Start med at stemme”. Nu aktiveres jeres smartphones og I kan stemme ud fra jeres personlige holdning. Således fortsætter spillet, indtil alle dilemmaer er debatteret. Som afslutning vises en outro, der opsummerer og sætter et punktum for spillet.

Spil spillet her

DEL

Opsamling på spillet:

1. Kildekritisk analyse:
- Hvad er kildernes/historiernes ophavssituation? - Hvor repræsentative er historierne, som journalisterne vælger at dække?
- Hvilket nyhedsstof dækkes? Inddrag evt. nyhedskriterierne: https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=724
- Hvad er kildernes/historiernes tendens?

2. Diskutér jeres refleksioner fra spillet og de valg, I traf undervejs:
- Hvorfor valgte I, som I gjorde? Begrund.
- Hvad fortæller spillet og journalisternes dilemmaer om medierne nyhedsdækning og prioriteringer?

3. Dagens nyhedsdækning i online medier og evt. også trykte aviser
- Hvad kendetegner denne dags mediedækning?
- Hvilke typer historier prioriteres (nyhedskriterierne)?
- Hvordan kan historikeren ved hjælp af kildekritikken kritisk analysere de aktuelle nyheder?
- Hvilke kildekritiske begreber er relevante at bruge?

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene