I øvelsen bliver eleverne præsenteret for FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. De træner udviklingsrelaterede gloser og fordyber sig i et af målene.
Kategori
Fransk
Tid

3 moduler à 95 minutter

Udarbejdet februar 2021 af Claus Bentzen, Nærum Gymnasium

Formål:
At præsentere FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.
At træne ordforråd knyttet til arbejdet med verdensmålene.
At kunne præsentere et udvalgt verdensmål.
At kunne forklare/definere begrebet le développement durable med deres egne ord.

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Alle 17 Verdensmål

Faglige mål:
Fransk begynder A og Fransk fortsætter B
- forstå hovedpunkterne, når der tales fransk om kendte og almene emner, formidlet gennem forskellige medier
- deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende fransk om kendte og almene emner, herunder beskrive oplevelser og begivenheder samt    begrunde og forklare holdninger

Kernestof:
Fransk begynder A og Fransk fortsætter B
- et alment ordforråd og idiomatik til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation med særligt fokus på de studerede emner
- de grundlæggende elementer i fransk udtale og intonation, receptivt såvel som produktivt
- historiske, kulturelle og interkulturelle forhold, der har relevans for de studerede emner

Materiale:
- Quizlet til at træne relevant glosemateriale 
- Quizlet med svar til øvelse hvor overskrift og billede skal matches
- FN’s hjemmeside på fransk
- "C'est quoi le développement durable?", film om bæredygtig udvikling på fransk

 

Øvelse

LÆR

I øvelsen bliver eleverne præsenteret for FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling - Les objectifs de développement durable. De træner udviklingsrelaterede gloser, fordyber sig i et af målene og præsenterer deres resultater for klassen. Som afslutning ser eleverne en en lille film om bæredygtig udvikling på fransk, "C'est quoi le développement durable?", hvorefter eleverne skal skrive deres egen forklaring på begrebet le développement durable
 

GØR

Øvelser:

1. Eleverne træner relevant glosemateriale. Se quizlet her

2. Eleverne får udleveret billeder og overskrifter. De læser overskrifterne op og sætter hvert af billederne sammen med den rigtige overskrift for hver af de 17 verdensmål. Se opgave 1 og tjek svarene i denne quizlet her.

3. Dernæst udleveres en beskrivelse af hvert verdensmål. Eleverne læser beskrivelserne op, gengiver deres mening på dansk og sætter billede + overskrift sammen med beskrivelsen. Se opgave 2.

4. Dernæst udleveres 17 quizspørgsmål, som besvares og kobles med hver sit verdensmål (beskrivelse + billede + overskrift). Se opgave 3.

5. Eleverne arbejder sammen to og to om det verdensmål som de finder mest interessant. Eleverne forbereder en præsentation af deres mål for deres klassekammerater. De kan tage udgangspunkt i beskrivelserne fra øvelserne, søge yderlige information på i FN’s hjemmeside på fransk om verdensmålene, flere quizspørgsmål til det valgte verdensmål samt i følgende spørgsmål:
   - Votre objectif choisi, de quoi s’agit-il?
   - Pourquoi pensez-vous que cet objectif est important?
   - Quelle est la situation actuelle de l’objectif dans le monde?
   - Est-ce que l’objectif sera facile ou difficile à atteindre?
   - Quels sont les défis?
   - Quel rôle joue l’objectif dans vos propres vies?
   - Qu’est-ce que vous pouvez/nous pouvons faire au Danemark pour accomplir l’objectif?

6. Afslutning/evaluering/supplerende materiale
   - Som afslutning ses følgende lille klip: https://www.youtube.com/watch?v=skwiH2RNgDw (1jour1actu). Efter filmen skriver eleverne deres egen forklaring på begrebet le développement durable. Til videoklippet findes også arbejdsspørgsmål.
   - Til sidst udleveres 17 tegninger, som hver især skal knyttes til et verdensmål. På skift trækker hver elev et billede. Billedet skal beskrives på fransk og eleverne argumenterer for hvilket verdensmål tegningen kan knyttes til. 

 

DEL

Præsentationerne kan eventuelt foregå således, at der præsenteres i skiftende makkergrupper (CL struktur: dobbeltcirkler).

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene