Udviklingen i verden foregår meget forskelligt både mellem og i forskellige lande og regioner. Nogen gange er der endda store forskelle inden for samme kvarter.
Kategori
Naturgeografi
Tid

1 modul à 60 min.

Formål:
Eleverne får en nuanceret forståelse af verden, som ikke blot er opdelt i enten ‘I­-lande’ eller ‘U­-lande’, og ‘fattige’ eller ‘rige’, men som kan rumme flere verdener i samme land, by eller kvarter. Eleverne trænes i at se sammenhænge mellem forskellige faktorer som påvirker bæredygtighed, og lærer at operationalisere begrebet. I denne øvelse er der mulighed for at diskutere, hvorfor verden ser ud som den gør, og reflektere over hvad ‘bæredygtige byer’ betyder i praksis.

Relation til bogen Bliver verden bedre?:
“Humanitære kriser og katastrofer” s.59-64
“Miljømæssig bæredygtighed og klima” s.65-69
“Uligheden stiger og falder” s.70-80
“En bæredygtig fremtid” s.81-89

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 6: Rent vand og sanitet
Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Kernestof og centrale begreber:
I øvelsen arbejdes der med kernestof inden for klimaets betydning for menneskers livsvilkår og klimaændringer samt udnyttelse og forvaltning af vandressourcer. Eleverne får desuden erfaring med fortolkning af kort og billedmateriale.

Materialer:
Farveprint af billeder og print af spørgsmål (se forslag nederst i øvelsen).
Det er også muligt at bruge billeder fra hjemmesiden Unequal Scences

 

Øvelse

LÆR

- Læs følgende afsnit i bogen Bliver verden bedre?:
“Humanitære kriser og katastrofer” s.59-63
“Miljømæssig bæredygtighed og klima” s.64-69
“Ulighed” s.70-80
“En bæredygtig fremtid” s.81-89
- Billeder fra forskellige byer hænges op i klasselokalet med spørgsmål ved siden af (se eksempler vedlagt nederst i øvelsen). Eleverne går i grupper rundt mellem billederne og diskuterer spørgsmålene. Brug ca. 10 min. ved hvert billede.
- Eleverne ser TED Talk Using photos as data to understand how people live med Anna Rosling Rönnlund (2015). I denne TED talk fortæller Anna om projektet Dollar Street, som ved hjælp af billeder ønsker at give indsigt forskellige i levestandarder. I klassen diskuteres, hvilken ny viden eleverne synes, de har fået på baggrund af Dollar Street projektet.

1) Gå i dybden med et billede
Hver gruppe vælger det billede, som de foretrækker at arbejde videre med. I grupperne laver eleverne research baseret op de spørgsmål, som er opstillet til deres billede. De skal inddrage viden fra Dollar Street og bogen Bliver verden bedre? i deres undersøgelser.

2) Vores lokalmiljø
I grupperne forholder eleverne deres viden til eget lokalmiljø ved at kigge på kort over den by, som skolen ligger i. Eleverne skal analysere sig frem til, hvor byrummet kan komme under pres, og hvor der eventuelt kan komme konflikter.

Udvidelse af øvelsen:
Grupperne sendes på feltarbejde ud for at tage billeder af deres egen by.

Udvidelse af øvelsen:
Eleverne præsenterer deres billeder og fortæller om deres undersøgelse af lokalmiljøet i deres by for hinanden, på skolen eller i lokalsamfundet.

GØR

Eleverne præsenterer deres svar på spørgsmålene for klassen. Bagefter diskuteres i klassen, om der er ligheder og forskelle mellem billederne, og hvordan det ser ud i elevernes eget lokalmiljø.­ Er der også store forskelle her?

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene