Hvordan kan solceller medvirke til at løse Afrikas og Europas energiforsyning?
Kategori
Naturgeografi
Tid

1 modul à 90 min.

Formål:
Undersøg forskellen i solhøjde mellem Danmark og Marokko, hvor man har bygget verdens største solkraftanlæg.

Relation til bogen Bliver verden bedre?
Side 81-94; En bæredygtig fremtid og verdensmålene for bæredygtig udvikling.

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 7: Bæredygtig energi
Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur
Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Verdensmål 13: Klimaindsats

Kernestof og centrale begreber (C-niveau):
- Det globale kulstofkredsløb i geofaglige sammenhænge
- Det globale vindsystem og klimasystemet, herunder klimazoner og plantebælter
- Klimaændringer og samfundsudviklingens klimapåvirkning
- Bæredygtig udvikling under forskellige natur- og samfundsforhold, herunder forbrugs- og produktionsmønstre
- Teknologiudvikling under forskellige natur- og samfundsforhold
- Jordens energiressourcer, herunder energistrømme, -teknologier og -forbrug
- FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Materialer:
Læs denne artikel: artikel fra TV2 om solkraftværk i Marokko: http://nyheder.tv2.dk/udland/2016-02-09-verdens-stoerste-solvarmekraftva...
Atlas eller Google Earth
Gængse lærebøger i naturgeografi om solhøjde, årstider mm.
Se evt denne lille film om solkraftværket: https://www.youtube.com/watch?v=eTE7rGEb3tU
Danmarks energisystem ”lige nu”: https://energinet.dk/.

 

 

Øvelse

LÆR

Introduktion:
I øvelsen skal eleverne beregne solhøjden i deres egen by og i Ouarzazate i Marokko. Eleverne skal selv finde, hvilken breddegrad de to byer ligger på. Dernæst skal de diskutere mulighederne og begrænsningerne i solenergi de to steder.

- Lær om Jordens bane omkring solen, og hvilken betydning Jordens hældning har på årstiderne.
- Hav fokus på solhøjden, og hvordan solens zenit flytter sig mellem 23½°S og 23½°N. Solhøjden afhænger af, hvor solen står i zenit.

GØR

- Brug et atlas eller Google Earth, og find, hvilken breddegrad din by ligger på.
- Beregn solhøjden i din by den 20 marts, den 21. juni, den 23. september og den 21. december og i dag.
  Solhøjden kan beregnes således: den maksimale solhøjde = 90○ – stedets breddegrad, +/– solens vinkelafstand fra ækvator i 
  forhold til lokaliteten på en given dato.

Eksempel: solens højde over Ankara (Tyrkiet), der ligger på 40○N)) 21 juni à 90○- 40○+23,5 = 73,5○ (bemærk, at det er + 23,5 fordi solen den 21 juni er 23,5 grader nord for ækvator - altså tættere på Ankara).

- Find solcelleanlægget nær byen Ouarzazate og stedets breddegrad på Google Earth.
- Beregn solhøjden ved anlægget den 20 marts, den 21. juni, den 23. september og den 21. december og i dag.
- Diskuter, hvorfor Marokko er et mere oplagt sted at bygge store sol-anlæg end i din hjemby - kom ind på både placering,
  årstider og nedbørsforhold.
- Hvorfor er det endnu ikke oplagt at dele energi mellem Europa og Afrika?
- Undersøg, hvordan Danmark fordeler sin vedvarende energi mellem Danmark, Sverige, Norge og Tyskland på Energinets hjemmeside. Hvordan adskiller Danmarks udveksling af energi med de omkringliggende lande sig sammenlignet med udveksling af energi med Afrika?
- Diskuter, hvordan bæredygtige energitiltag kan fremme den miljø-klimamæssige bæredygtighed, men skabe problemer inden for social- og økonomisk bæredygtighed.

 

DEL

Præsentér resultaterne, og diskutér ovenstående spørgsmål.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene