Hvordan så verden ud, da bedstemor eller bedstefar blev født? Hvordan så den ud, da far eller mor voksede op? Og hvordan ser den ud nu?
Kategori
Naturgeografi
Tid

2 moduler à 90 min.

Formål:
Eleverne udforsker, hvordan verden har forandret sig i de seneste årtier fra deres bedsteforældres tid til den tid, som vi lever i nu ved hjælp af sitet Gapminder, og får indblik i, den positive udvikling verdens tilstand har været igennem i løbet af et par generationer.

Relation til bogen Bliver verden bedre?:
"Hvordan tror du, det går?" s. 17-20
"200 år som forandrede verden" s. 21-25
“Fattigdom” s. 35-39
"Global sundhed" s. 40-49

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Kernestof og centrale begreber:
Øvelsen belyser emner inden for produktion, forbrug, teknologi, ressourcer og bæredygtighed:
- produktionen og dens afhængighed af teknologisk udvikling og ressourcegrundlag, økonomi, kultur- og befolkningsforhold.
- betydning for menneskets livsvilkår, forbrug, handel og global arbejdsdeling.
- produktionens miljøkonsekvenser og bæredygtighed.
- planlægning, regulering og udformning af menneskets omgivelser.

Materialer:
Eleverne kan medbringe billeder af deres familiemedlemmer (bedsteforældre, forældre og sig selv).
Bogen Bliver verden bedre?

 

Øvelse

LÆR

1) Bliver verden bedre? Læs og diskutér
Læs afsnittene ”Hvad er udvikling?”, ”Hvordan tror du det går?” og ”200 år som forandrede verden” s.13-25 i bogen Bliver verden bedre?. Efter at have læst bogen diskuterer klassen:
- Har det, I har læst ændret jeres syn på udvikling? Er der noget, som især har overrasket jer?
- Hvilke nye spørgsmål dukker op hos jer, når I læser afsnittene i bogen?

2) Gapminder - baggrund og undersøgelse af eget stamtræ
Klassen ser Ted Talk How not to be ignorant med Orla and Hans Rosling.

Eleverne skal undersøge deres eget stamtræ med Gapminder (handout kan downloades i bunden af øvelsen). Eleverne skal gå ind på hjemmesiden www.gapminder.org/world

Grundindstillingerne skal være standardindstillingerne: 'Life Expectancy’ på den lodrette akse og ’Income per person’ på den vandrette akse. Hvis det ikke er de anvendte variabler, kan eleverne bruge ‘reset’ for at vende tilbage til standardindstillingerne. Grafen viser nu den forventede levealder og indkomst per person i et land for et bestemt år. Jo højere oppe i grafen prikken er, jo længere levealder har man i det pågældende land. Jo længere til højre prikken er, jo højere indkomst har man.

Eleverne skal undersøge den forventede gennemsnitlige levealder og indkomst for hver af deres bedsteforældre, forældre og sig selv ved at gennemgå nedenstående trin for hver person. De skal huske at notere resultaterne og tag screenshots undervejs - det skal de bruge senere.

1) Marker det land, hvor personen blev født.

2) Vælg nederst på siden det årstal hvor personen blev født. Det store tal midt i grafen viser, hvilket år der er valgt.

3) Find den gennemsnitlige levealder og indkomst for det valgte år ved at pege med cursoren på boblen, som repræsenterer det valgte land. Noter disse tal ned og gentag trin 1-3 for de andre personer.

GØR

Når eleverne har fundet fædreland, fødselsår, forventet levealder og indkomst per person for sine bedsteforældre, forældre og sig selv, skal de sammenholde resultaterne. Hvordan har livsvilkår ændret sig over de tre generationer?
Hvis der er tid, kan eleverne lave et interview med en af sine forældre eller bedsteforældre for at indsamle mere viden.
Eleverne skal undersøge forandringerne sammenholdt med energiforbrug. Det kan de slå op på hjemmesiden Globalis ved at følge dette link. På den baggrund skal eleverne svare på spørgsmålet Hvad fortæller resultaterne dig, når du sammenligner energiforbrug og gennemsnitslevealderen?

Alternativt kan eleverne også kigge på OurWorldInData.org:
- Her vises energiforbruget pr. indbygger siden 1960 på et verdenskort. Eleverne skal have styr på at spole frem og tilbage
  i tiden.
- Her vises energiforbruget over for BNP pr. indbygger. Den er lidt sværere at forstå, men til gengæld kan man holde det op
  imod den økonomiske udvikling i et land. Dog går statistikken kun tilbage til 1990.

DEL

Eleverne skal lave en præsentation af deres resultater i en PowerPoint eller som en video, hvor graferne og billeder af familiemedlemmer bruges.

Eleverne præsenterer deres resultater og overvejelser for hinanden i matrixgrupper. Efterfølgende kan eleverne diskutere, hvordan verden har forandret sig, og eventuelt hvad er blevet bedre eller værre i forskellige dele af verden.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene