Hvordan ser dit madforbrug ud i løbet af en uge? Hvad afgør egentlig hvor meget, og hvad vi spiser? Hvor bæredygtigt er dit forbrug?
Kategori
Naturgeografi
Tid

1/2 modul à 90 min.

Formål:
Eleverne reflekterer over deres egne forbrugsmønstre, og danner sig et billede af, hvordan forbruget ser ud i andre dele af verden. Samtidig gør de sig tanker om hvordan et bæredygtigt forbrugsmønster kan se ud, og reflekterer over deres egen rolle i arbejdet for at nå verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

Relation til bogen Bliver verden bedre?:
- “Miljømæssig bæredygtighed og klima” s.65-69
- “En bæredygtig fremtid” s.81-89

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 3: Mindre ulighed
Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Kernestof og centrale begreber:
- Produktion og dens afhængighed af teknologisk udvikling og ressourcegrundlag, økonomi, kultur- og befolkningsforhold.
- Klimaets betydning for menneskers livsvilkår og klimaændringer.
- Vandressourcer, deres udnyttelse og forvaltning.

 

Øvelse

LÆR

Eleverne kigger på den billedeserie, som Time Magazine har lavet på baggrund af Peter Menzels bog “Hungry Planet” (2013). I bogen vises billeder af en uges forbrug af mad hos 35 familier i 26 forskellige lande.
Eleverne læser om verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion på FN’s hjemmeside (engelsk).

 

GØR

Eleverne diskuterer deres egne forbrugsvaner i klassen og reflekterer over, hvordan adgang til mad, madpriser og forskellige forbrugsmønstre ser ud i andre dele af verden.

Opgave 1
Eleverne laver en undersøgelse baseret på følgende spørgsmål:
- Hvilke forskelle ser du mellem familiernes madforbrug?
- Hvad tror du styrer vores forbrugsvaner?
- Hvordan tror du, at vores miljø påvirkes af vores forbrugsmønstre?
- Hvordan tror du, vores madvaner påvirker vores helbred?
- Hvor kommer jeres mad fra, og hvordan er den kommet frem til jeres spisebord?
- Ifølge tal fra FN er der ca. 3 milliarder ton madspild på verdensplan hvert år, samtidig er ca. 1 milliard mennesker underernærede, og yderligere 1 milliard kan ikke spise sig mætte hver dag. Derudover er der ca. 2 milliarder overvægtige eller sygeligt overvægtige i verden. Hvordan tror du, at vi globalt set kan bevæge os mod en mere sund og bæredygtig livsstil og forbrug?

Opgave 2
Eleverne laver en liste over, hvad de har spist i løbet af i går. De vælger et af produkterne med oprindelse uden for Danmark og følg produktets vej til deres hjem:
- Hvor gror/produceres den?
- Hvordan ser den proces ud?
- Hvor langt er den blevet transporteret, før den endte hos dig?
- Fødevaresektoren står for ca. 30% af verdens totale forbrug af energi og ca. 22% af de totale drivhusgasemissioner. Er produktionen af dit produkt bæredygtig? Hvorfor/hvorfor ikke?

 

DEL

Eleverne laver en præsentation af resultaterne af deres undersøgelser i opgave 1 og 2. Derefter præsenterer de deres resultater for de andre elever i mindre grupper.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene