I dette forløb skal eleverne arbejde med de filmiske virkemidler i shot-to-shot-analyser.
Kategori
Mediefag
Tid

2-4 moduler à 90 min.

"Levende Grønland" er skabt af Bullitt Film og Ánorâk Film i samarbejde med Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs.
© Bullitt Film og Ánorâk Film, 2020.

Formål:
I dette forløb skal eleverne arbejde med de filmiske virkemidler i shot-to-shot-analyser. Gennem analyse af film og små filmklip arbejder elever med nøglebegreber inden for filmens virkemidler. Eleverne udarbejder desuden storyboards og laver små onetake-film.

Dette forløb bidrager sammen med fire andre forløb til mediefag med materiale og film om Grønland under teamerne "dokumentargenren", "dramaturgi", "musik i film" og "målgrupper". Desuden er der udviklet materiale til dansk, historie, samfundsfag, musik og design, så det er oplagt at inddrage materialet i et fællesfagligt forløb.

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Verdensmål 17: Partnerskab for handling

Kernestof og centrale begreber:
- filmiske og dramaturgiske virkemidler
- grundlæggende træk ved fakta og fiktion samt blandinger mellem disse former, hvor eksempler fra de seneste fem år indgår
- centrale genrer, medier og medieplatforme
- distributionskanaler og delingsværktøjer

Faglige mål:
Teori og analyse
- anvende viden om filmiske og dramaturgiske virkemidler i forbindelse med analyse af film, tv og nyere medier
- redegøre for grundlæggende træk ved fakta, fiktion og blandinger mellem disse former
- identificere centrale træk ved forskellige genrer, medier og medieplatforme samt samspillet mellem dem

Praksis
- anvende viden om filmiske og dramaturgiske virkemidler
- arbejde med mediefaglige værktøjer i præproduktionsfasen

Materialer:
Alt materialet ligger samlet på Levende Grønlands "hjemmeside". Her finder man både lærervejledninger, film, baggrundsinformation m.m.

Til dette forløb anbefales følgende materiale:
- Lærervejledning
- Tidslinje: Grønlands historie
- Fakta om Grønland
- Temaafsnit om filmiske virkemidler

Dokumentarfilm:
- Sumé - lyden af en revolution - filmen kan ses på Filmcentralen
- Lykkelænder - filmen kan ses på Filmcentralen
- Håbets Ø - filmen kan ses på Filmcentralen

OBS: Man behøver ikke at se filmene i helhed eller arbejde med alle tre film. Opgaverne suppleres med understøttende filmklip, som gør det muligt at arbejde med materialet uden først at have set hele filmen.

 

FORLØB

LÆR

1. Start med at klæde eleverne på ift. den grundlæggende viden om Grønland.
Materialet er at finde her på "Levende Grønland" via følgende links:
- Fakta om Grønland: https://www.levendegronland.dk/da/fakta-om-groenland/
- Grønlands historie - Tidslinje: https://www.levendegronland.dk/da/historie/tidslinje/
- Derudover er der forslag til yderligere læsning under "Links og litteratur": https://.www.levendegronland.dk/da/mediefag/links-og-litteratur/
- Eleverne skal desuden læse temaafsnittet om "Filmiske virkemidler": https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/filmiske-virkemidler/

2: Lad eleverne se filmklippene fra de tre forskellige film og lad dem besvare arbejdsspørgsmålene. De kan arbejde med materialet individuelt eller i grupper. Enten ser hele klassen de samme filmklip, eller også fordeles filmene mellem grupperne/eleverne.

3: Eleverne formidler deres analyser og besvarelser til resten af klassen. Desuden skal de lave deres egne storyboards og lave små film (se under "Del").

GØR

Opgaver til Sumé

Opgave 1: Shot-to-shot analyse
Shot-to-shot analysen er en måde at beskrive i detaljer, hvordan en film er skruet sammen og vurdere brugen af de filmiske virkemidler. Sørg for at bruge de korrekte filmiske udtryk: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/filmiske-virkemidler/.
1. Gå sammen i makkerpar to og to. Vælg et af filmcitaterne under opgave 1: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/filmiske-virkemidler/opgaver-.... Fordel dem evt. mellem jer i klassen.
2. Lav en shot-to-shot analyse, hvor I gør brug af dette skema: https://www.levendegronland.dk/media/1256/skema-til-shot-to-shot-analyse....
3. Fremlæg efterfølgende jeres analyser for hinanden i klassen.
4. Diskuter gruppernes svar. Er I enige?

Opgave 2: Praktisk øvelse
1. Lav et storyboard til anslaget til en dokumentarfilm om et band, som har betydet meget for jer.
Brug denne skabelon: https://www.levendegronland.dk/media/1257/storyboard_skabelon_levende-gr....
2. Gå sammen i makkerpar, og evaluer hinandens storyboards efter dette responsark: https://www.levendegronland.dk/media/1258/responsark_storyboard.pdf.

Opgaver til Lykkelænder

Opgave 1: Shot-to-shot analyse
Shot-to-shot analysen er en måde at beskrive i detaljer, hvordan en film er skruet sammen og vurdere brugen af de filmiske virkemidler. Sørg for at bruge de korrekte filmiske udtryk: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/filmiske-virkemidler/.
1. Gå sammen i makkerpar to og to. Vælg et af filmcitaterne under opgave 2: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/filmiske-virkemidler/opgaver-.... Fordel dem evt. mellem jer i klassen.
2. Lav en shot-to-shot analyse, hvor I gør brug af dette skema: https://www.levendegronland.dk/media/1256/skema-til-shot-to-shot-analyse....
3. Fremlæg efterfølgende jeres analyser for hinanden i klassen.
4. Diskuter gruppernes svar. Er I enige?

Opgave 2: Praktisk øvelse
1. Lav et storyboard til anslaget til en dokumentarfilm om fordomme. I vælger selv hvilke fordomme, I vil inddrage.
Brug denne skabelon: https://www.levendegronland.dk/media/1257/storyboard_skabelon_levende-gr....
2. Gå sammen i makkerpar og evaluer hinandens storyboards efter dette responsark: https://www.levendegronland.dk/media/1258/responsark_storyboard.pdf.

Opgaver til Håbets Ø

Opgave 1: Shot-to-shot analyse
Shot-to-shot analysen er en måde at beskrive i detaljer, hvordan en film er skruet sammen og vurdere brugen af de filmiske virkemidler. Sørg for at bruge de korrekte filmiske udtryk: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/filmiske-virkemidler/.
1. Gå sammen i makkerpar to og to. Vælg et af filmcitaterne under opgave 1: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/filmiske-virkemidler/opgaver-.... Fordel dem evt. mellem jer i klassen.
2. Lav en shot-to-shot analyse, hvor I gør brug af dette skema: https://www.levendegronland.dk/media/1256/skema-til-shot-to-shot-analyse....
3. Fremlæg efterfølgende jeres analyser for hinanden i klassen.
4. Diskuter gruppernes svar. Er I enige?

Opgave 2: Praktisk øvelse
1. Lav et storyboard til anslaget til en faktionsfilm om Grønland. I vælger selv emnet.
Brug denne skabelon: https://www.levendegronland.dk/media/1257/storyboard_skabelon_levende-gr....
2. Gå sammen i makkerpar og evaluer hinandens storyboards efter dette responsark: https://www.levendegronland.dk/media/1258/responsark_storyboard.pdf.

DEL

I grupper samler og deler eleverne deres besvarelser i matrixgrupper eller laver videobesvarelser med skærmoptagelser/stillbilleder. Videoen kan deles i en YouTube- eller Facebookgruppe, på Googledrev eller lignende.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene