I dette forløb skal eleverne arbejde med dokumentargenren og dens undergenrer, fakta-kontrakten og de forskellige autenticitetsmarkører.
Kategori
Mediefag
Tid

2-4 moduler à 90 min.

"Levende Grønland" er skabt af Bullitt Film og Ánorâk Film i samarbejde med Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs.
© Bullitt Film og Ánorâk Film, 2020.

Formål:
I dette forløb skal eleverne arbejde med dokumentargenren og dens undergenrer, fakta-kontrakten og de forskellige autenticitetsmarkører.

Dette forløb bidrager sammen med fire andre forløb til mediefag med materiale og film om Grønland under teamerne "musik i film", "filmiske virkemidler", "dramaturgi" og "målgrupper". Der er desuden udviklet materiale til dansk, historie, samfundsfag, musik og design, hvilket gør det oplagt at inddrage materialet i et fællesfagligt forløb.

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Verdensmål 17: Partnerskab for handling

Kernestof og centrale begreber:
- filmiske og dramaturgiske virkemidler
- grundlæggende træk ved fakta og fiktion samt blandinger mellem disse former, hvor eksempler fra de seneste fem år indgår
- centrale genrer, medier og medieplatforme
- distributionskanaler og delingsværktøjer

Faglige mål:
Teori og analyse
- anvende viden om filmiske og dramaturgiske virkemidler i forbindelse med analyse af film, tv og nyere medier
- redegøre for grundlæggende træk ved fakta, fiktion og blandinger mellem disse former
- identificere centrale træk ved forskellige genrer, medier og medieplatforme samt samspillet mellem dem

Materialer:
Alt materialet ligger samlet på Levende Grønlands "hjemmeside". Her finder man både lærervejledninger, film, baggrundsinformation m.m.

Til dette forløb anbefales følgende materiale:
- Lærervejledning
- Tidslinje: Grønlands historie
- Fakta om Grønland
- Temaafsnittet om dokumentargenren
- Oversigt over genrer

Dokumentarfilm:
- Sumé - lyden af en revolution - filmen kan ses på Filmcentralen
- Lykkelænder - filmen kan ses på Filmcentralen
- Håbets Ø - filmen kan ses på Filmcentralen

OBS: Man behøver ikke at se filmene i helhed eller arbejde med alle tre film. Opgaverne suppleres med understøttende filmklip, som gør det muligt at arbejde med materialet uden først at have set hele filmen.

 

FORLØB

LÆR

1. Start med at klæde eleverne på ift. den grundlæggende viden om Grønland.
Materialet er at finde her på "Levende Grønland" via følgende links:
- Fakta om Grønland: https://www.levendegronland.dk/da/fakta-om-groenland/
- Grønlands historie - Tidslinje: https://www.levendegronland.dk/da/historie/tidslinje/
- Derudover er der forslag til yderligere læsning under "Links og litteratur": https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/links-og-litteratur/
- Eleverne skal desuden læse temaafsnittet om "Dokumentargenren": https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/dokumentargenren/
- Dokumentet "Oversigt over genrer" kan inddrages: https://www.levendegronland.dk/media/1228/dokumentargenrer_levende-groen...

2: Lad eleverne se filmene og/eller filmklippene fra de tre forskellige dokumentarfilm og lad dem besvare arbejdsspørgsmålene. De kan arbejde med materialet individuelt eller i grupper. Enten ser hele klassen de samme filmklip, eller også fordeles filmene mellem grupperne/eleverne.

3: Eleverne formidler deres analyser og besvarelser til resten af klassen (se under "Del")

GØR

Opgaver til Sumé

Opgave 1: Genrebestemmelse
Inddrag temaafsnittet om dokumentargenren i jeres besvarelse: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/dokumentargenren/.
1. Se anslaget til filmen under opgave 1: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/dokumentargenren/opgaver-til-....
2. Diskuter:
- Hvilken undergenre af dokumentarfilm er "Sumé - Lyden af en revolution"? Hvis flere - hvilken dominerer? Se oversigt over genrer her: https://www.levendegronland.dk/media/1228/dokumentargenrer_levende-groen...
- Diskuter, hvorfor filmens instruktør har valgt at benytte denne/disse genre(r).
- Nævn andre dokumentarfilm af samme genre, som I har set?
- Hvilke autenticitetsmarkører er der gjort brug af i filmen?
- Hvordan vil I beskrive fakta-kontrakten mellem afsender og modtager i denne film?

Opgave 2: Praktisk øvelse
1. Gå sammen i mindre grupper. Forestil jer, at I skal lave en dokumentarfilm om et selvvalgt band. Lav en brainstorm over, hvordan sådan en film kunne bygges op. Brug evt. dette site til at tegne et mindmap: https://bubbl.us/.
2. Overvej, hvilken dokumentargenre jeres film skal have, og argumenter for jeres valg.

Opgaver til Lykkelænder

Opgave 1: Genrebestemmelse
Inddrag temaafsnittet om dokumentargenren i jeres besvarelse: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/dokumentargenren/.
1. Se anslaget til filmen under opgave 1: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/dokumentargenren/opgaver-til-....
2. Diskuter:
- Hvilken undergenre af dokumentarfilm er "Lykkelænder"? Hvis flere - hvilken dominerer? Se oversigt over genrer her: https://www.levendegronland.dk/media/1228/dokumentargenrer_levende-groen...
- Diskuter, hvorfor filmens instruktør har valgt at benytte denne/disse genre(r).
- Nævn andre dokumentarfilm af samme genre, som I har set.
- Hvilke autenticitetsmarkører er der gjort brug af i filmen?
- Hvordan vil I beskrive fakta-kontrakten mellem afsender og modtager i denne film?

Opgave 2: Praktisk øvelse
1. Gå sammen i mindre grupper. Forestil jer, at I skal lave en dokumentarfilm om fordomme. Lav en brainstorm over, hvordan sådan en film kunne bygges op. Brug evt. dette site til at tegne et mindmap: https://bubbl.us/.
2. Overvej, hvilken dokumentargenre jeres film skal have, og argumenter for jeres valg.

Opgaver til Håbets Ø

Opgave 1: Genrebestemmelse
Inddrag temaafsnittet om dokumentargenren i jeres besvarelse: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/dokumentargenren/.
1. Se anslaget til filmen under opgave 2: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/dokumentargenren/opgaver-til-....
2. Diskuter:
- Hvilken undergenre af dokumentarfilm er "Håbets Ø"? Hvis flere - hvilken dominerer? Se oversigt over genrer her: https://www.levendegronland.dk/media/1228/dokumentargenrer_levende-groen...
- Diskuter, hvorfor filmens instruktører har valgt at benytte denne/disse genre(r).
- Nævn andre dokumentarfilm af samme genre, som I har set.
- Hvilke autenticitetsmarkører er der gjort brug af i filmen?
- Hvordan vil I beskrive fakta-kontrakten mellem afsender og modtager i denne film?

Opgave 2: Praktisk øvelse
1. Gå sammen i mindre grupper. Forestil jer, at I skal lave en dokumentarfilm om Grønland. Lav en brainstorm over, hvordan sådan en film kunne bygges op. Brug evt. dette site til at tegne et mindmap: https://bubbl.us/.
2. Overvej, hvilken dokumentargenre jeres film skal have, og argumenter for jeres valg.

DEL

I grupper samler og deler eleverne deres besvarelser i matrixgrupper eller laver videobesvarelser med skærmoptagelser/stillbilleder. Videoen kan deles i en YouTube- eller Facebookgruppe, på Googledrev eller lignende.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene