Et forløb hvor eleverne sammenligner udviklingen inden for bæredygtig energi og forbrug i Vesteuropa og Brasilien.
Solceller
Kategori
Fysik
Tid

1-2 moduler à 90 minutter

Udarbejdet af Jacob Jalving, Rosborg Gym., Rasmus R. Hansen, Københavns Åbne Gym., Tommy Hansen, Ikast-Brande Gym., Peter Lindhardt, Slagelse Gym., Niels Peter Frandsen, Aarhus Gym., Claus L. Madsen, Grenaa Gym., Anette Nørager og Susanne Q. Sckerl, Svendborg Gym.

Med støtte fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje.

Formål:
Formålet med forløbet er at opnå en grundlæggende forståelse for diverse energiformer og inddrage aktuelle problemstillinger ved fremstilling af energi. Modulerne kan fungere som optakt til et energiforløb eller som afslutning/afrunding/perspektivering af emnet.

Relation til bogen Bliver verden bedre?:
“Miljømæssig bæredygtighed og klima", s. 65-67.
"En bæredygtig fremtid", s. 81-92.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 7: Bæredygtig energi

Kernestof og centrale begreber: 
- Beskrivelse af energi og energiomsætning
- Effekt
- Bæredygtig energi
- Nyttevirkning
- Perspektivering af emnet energi
- Motivation for at interessere sig for emnet energi

C- og B-niveau:
- Introducere basale begreber nødvendigt for en overordnet forståelse af forløbet.
- Opnå en grundlæggende forståelse for diverse energiformer.
- Inddrage forskellige aktuelle problemstillinger ved fremstilling af energi.
- (Træne samarbejde og projektarbejde i en sociokulturel kontekst.)
- Skabe en helhedsforståelse for energiforbruget, ved at udføre tværfaglig perspektiveringer til de involverede fagdiscipliner.
- Anvende begreber på tværfaglige problemstillinger; heriblandt samfundsfaglige, historiske, biologiske (o.lign.) perspektiver.
- Lærer at kommunikere naturvidenskabelig viden til individer med en anderledes baggrund.

Globale kompetencer
- Global faglighed.
- Skabe opmærksomhed omkring globale problemstillinger.
- Inddrage materiale/data fra andre kulturer.
- Formidle fysik i en global kontekst.
- Horisont.
- Bryde eventuelle stereotypiske forestillinger.
- Belyse forskellige kulturelle normer.

Materialer:
Links:

Danmarks energistrømme: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statistik/flow2017-.pdf
Gapminder: https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix?row=2&activeHouse=7
https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix?countries=Brazil
Sektion om Energi/miljø:
https://www.leksikon.org/art.php?n=2897&t=257
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Foedevarer/Indsa...

DR nyheder om Brasiliens forbrug af ethanol som energikilde: https://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/brasilien-er-olympisk-mester-i-gr...
http://www.geotema.dk/data/sammenlign
https://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/brasilien-er-olympisk-mester-i-gr...
https://www.ft.dk/samling/20061/almdel/epu/bilag/182/362151.pdf
http://www.exactinvest.dk/media/2457/brasilien_-_et_spisekammer_og_en_en...

Data:
https://www.iea.org/countries/Brazil/
https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/11-markeds...
https://www.lifegate.com/people/lifestyle/facts-and-figures-energy-in-br...
http://www.geotema.dk/data/sammenlign

Grafer:
Se vedhæftede dokument nederst på siden.
 

Øvelse

LÆR

I forløbet laver eleverne en komparativ analyse mellem Vesteuropa og Brasilien, hvor de undersøger, hvordan udviklingen har været i forhold til solceller, atomkraftværk, ethanol, vindenergi og hvad forholdet er mellem grøn/fossil energi. Desuden skal eleverne undersøge, hvordan man laver el ud fra vand og hvordan hverdagen er for en almindelig brasilianer (fattig/middelklasse). Eleverne kan afslutningsvis udarbejde en fælles Kahoot, en minidokumentar el. lign.

GØR

Opgave 1:
Lav et overslag over det totale energiforbrug i Brasilien og Danmark

Opgave 2:
På baggrund af det årlige energiforbrug pr. indbygger, find da den tilsvarende effekt for en brasilianer og dansker.

Opgave 3:
Se fordelingen af energikilder i cirkeldiagrammet. Angiv, hvor mange procent af forbruget, der er fra CO2 neutrale kilder.

Opgave 4:
Besøg Dollar Street på Gapminder.org. Hvordan adskiller de forskellige hjem i Brasilien sig fra et hjem i Danmark. Fokuser på hvad der bruges energi til.
Gapminder: https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix?countries=Brazil

Opgave 5:
Hvad mener du kunne være en bæredygtig energikilde for Brasilien i fremtiden?
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countr...
https://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/brasilien-er-olympisk-mester-i-gr...
https://www.bp.com/en_br/brazil/o-que-fazemos/biocombustiveis/etanol-da-...

Afslutning:
Hele forløbet afsluttes med en Kahoot, hvor viden og begreber fra forløbet repeteres:
https://create.kahoot.it/details/1535be06-cf9f-4dac-8a30-e05ee8d37e5c

DEL

Produkt
Som afslutning på forløbet kan eleverne udarbejde deres egen kahoot, podcast, plancher eller minidokumentar.

Hvis eleverne udarbejder en Kahoot, skal hver gruppe levere et spørgsmål til en fælles kahoot.
1. Spørgsmålene skal besvares i et fælles dokument, som læreren kan se og som de andre grupper evt. også kan se.
2. Find to spørgsmål til emnet, som gruppen kan give til læreren til en fælles kahoot.

Kan evt. kobles til forsøg med: Opvarmning af vand (Termodynamik).
Forsøgsbank: http://www.inforse.org/europe/schools/docs/exp_dk/exp_dk_forsoeg_med_ene...

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene