Formålet med forløbet er, at eleverne får et bredt kendskab til atomkraft som energikilde med både fordele og ulemper
Kategori
Fysik
Tid

1 modul à 90 minutter

Udarbejdet af Rasmus Brøgger Najbjerg, Kalundborg Gymnasium.

Formål:
- At eleverne får et bredt kendskab til atomkraft som energikilde med både fordele og ulemper
- At eleverne lærer at se en sag fra flere sider og argumentere for deres sag
- At der er fokus på andre kompetencer end normalt, hvilket med fordel kan være i samarbejde med andre fag

I sammenhæng med resten af forløbet har eleverne lært om, hvordan kraftværker fungerer og om forskellige energikilder, og hvilke der er bæredygtige. Ud over dette bør der også være fokus på, at forbrugeren selv har et ansvar for at begrænse energiforbruget. I dette modul er der særligt fokus på at diskutere, hvorvidt atomkraft er bæredygtig eller ej, da dette ikke er så sort/hvidt som når det gælder andre energikilder.

Relation til bogen Bliver verden bedre?:
“Miljømæssig bæredygtighed og klima", s. 65-67.
"En bæredygtig fremtid", s. 81-92.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 7: Bæredygtig energi

Faglige mål:
Eleverne skal gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling.
(Evt.) Eleverne skal kunne behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

Kernestof:
C-niveau: Elektrisk energi, kraftværker og energikilder
B-niveau: Fusion, kontrollerede kædereaktioner, Q-værdi

Materialer:
- Kurzgesagt - Introduktion til atomkraft: https://www.youtube.com/watch?v=rcOFV4y5z8c
- Kurzgesagt - Argumenter imod atomkraft: https://www.youtube.com/watch?v=HEYbgyL5n1g
- Kurzgesat - Argumenter for atomkraft: https://www.youtube.com/watch?v=pVbLlnmxIbY&t

Andet, der også kan bruges forinden eller efter modulet:
- Rnajbjerg - Kraftværker og energikilder: https://www.youtube.com/watch?v=daSp8bknNIA
Denne film kan bruges som optakt til modulet i introduktionen af kraftværker og energikilder. Fx modulet inden.
I løbet af denne tid kan eleverne forklare for hinanden, hvordan kraftværker fungerer og dernæst undersøge forskellige energikilder (bortset fra atomkraft).
- Rnajbjerg - Power Grid regler: https://www.youtube.com/watch?v=y7MchHw6e9k
Køb af Power Grid: https://www.hyggeonkel.dk/produkt/power-grid-recharged-scandinavian

Et modul før eller efter kan bruges på at spille brætspillet Power Grid. Der skal købes nok ind til, at alle elever i klassen kan spille med. Hvert spil kan have op til seks spillere. Det kan være en god ide at inddele eleverne lidt efter, hvem der er vant til strategispil eller evt. lade nogen være på hold sammen.
Hvis dette modul afholdes, er det med fokus på motivation, og at eleverne har det sjovt. Det kan alternativt bruges (eller genbruges) til en jule- eller sommerafslutning. Der er dog også faglige pointer ved dette spil som fx disse: For at producere strøm nok skal der være mange forskellige kraftværker. Udbud og efterspørgsel - mange beslutninger er truffet på baggrund af økonomi. Ikke-bæredygtig energi er hurtig indtjening, men kan være usmart i længden. Grøn energi er en dyr startinvestering, men tjener sig godt ind, jo længere tid, der går.
 

Øvelse

LÆR

Forudsætninger inden dette modul:
- Eleverne har allerede lært, hvordan kraftværker virker
- Eleverne kender til forskellige energikilder
- Eleverne kan opdele energikilder i bæredygtige og ikke-bæredygtige energikilder (eller sort og grøn energi)

I dette modul:
Eleverne inddeles i tomandsgrupper, der hver får til opgave at finde finde argumenter for eller imod atomkraft. Uanset hvad deres egen holdninger er, skal de ensidigt finde argumenter for deres egen sag. De kan anvende de Kurzgesagt-film, som ses under materialer, der har været lektien at se til timen. Ellers kan de frit selv finde viden på nettet, i bøger eller andet.

GØR

Hver tomandsgruppe bliver sat i opposition til en anden tomandsgruppe, der har fået tildelt den modsatte holdning. Eleverne skal debattere om fordele og ulemper ved atomkraft og argumentere for deres egen sag. Målet er at have en så saglig og faglig argumentation som muligt. Selv hvis grupperne lykkes med at overbevise hinanden, skal de stadig holde fast i deres pålagte holdning.

DEL

Efter debatten markerer læreren, at alle elever skal rejse sig. Nu skifter man til elevernes egen personlige holdning. Læreren angiver, at den ene side af lokalet er for dem, der er for atomkraft, og den anden side er for modstanderne af atomkraft. Alle skal tage stilling og placere sig et af stederne. Læreren er ordstyrer og udspørger forskellige elever, hvorfor de har placeret sig, hvor de har. Man kan evt. bede om et modsvar fra den anden fløj. Målet med denne sidste del er, at eleverne selv skal tage stilling til, hvad de mener om atomkraft.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene